^ Back to Top

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "มัลติพิกเซล : Multipixel"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "มัลติพิกเซล : Multipixel"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "มัลติพิกเซล : Multipixel" ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

มันคืออะไร? ทำไมต้อง? " Multipixel " (มัล-ติ-พิก-เซล)

ใครจะรู้ว่าในภาพๆหนึ่ง จะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ???
ถ้าลองมองดีๆ จะเห็นเจ้าเม็ดสี่เหลี่ยมเล็กๆมากมายเรียงตัวกันอยู่ พวกเราก็เหมือนเม็ดสีที่ต่างกันมาอยู่รวมกันนี่แหละ ที่ทำให้ภาพออกมาสวยงาม..

แวะมาทักทาย มารวมจุดกับพวกเราเหล่ามัลติฯ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรองงานนี้มีความละเอียดสูง!

พบกันได้ใน
วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2559
ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

Exhibition date: 
19 May 2016 - 01:00 to 21 May 2016 - 20:00