^ Back to Top

นิทรรศการ สติ/ไร้สติ

นิทรรศการศิลปกรรม ของนักศึกษาและศิษย์เก่า หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตทัศนศิลป์ แบบ ก แผน ก๑ ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 28 กรกฏาคม 2556 เปิดนิทรรศการวันที่ 4 กรกฏาคม 2556 เวลา 17.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Exhibition date: 
4 Jul 2013 - 09:00 to 28 Jul 2013 - 17:00