^ Back to Top

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "สังเคราะห์แสง : DEC Graduate Exhibition 2016"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "สังเคราะห์แสง : DEC Graduate Exhibition 2016"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "สังเคราะห์แสง : DEC Graduate Exhibition 2016" ผลงานโดย นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

สังเคราะห์แสง : DEC Graduate Exhibition 2016

แสงเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่รับรู้ได้ด้วยสายตา
สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บนโลกไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากไม่มีแสง
และเหตุผลหนึ่งในนั้นคือเพราะ "แสง" ทำให้เราได้รู้ว่า
โลกใบนี้สวยงามเพียงใด
และแท้จริงแล้ว ไม่ใช่แค่พืชเท่านั้น
มนุษย์เราก็สามารถ "สังเคราะห์แสง" ได้
.
.
.
เพราะเรานำแสง มา "สังเคราะห์" และ "สร้างสรรค์"
ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ สิ่งดีงามมากมาย

ร่วมติดตามผลงานศิลปนิพนธ์ คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร
ที่ผ่านการสังเคราะห์ กลั่นกรอง ยาวนาน
ดังการเดินทางหลายปีแสง
สู่สุดยอดนิทรรศการรวมผลงานสร้างสรรค์
.
.
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
งาน “สังเคราะห์แสง : DEC Graduate Exhibition 2016”นิทรรศการศิลปนิพนธ์โดยนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 31 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2559

จัดยาวนานตราบเท่าที่แสงของวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ยังคงอยู่

Exhibition date: 
31 May 2016 - 10:00 to 12 Jun 2016 - 21:00