^ Back to Top

นิทรรศการ “Extremely Nonsense”

นิทรรศการ “Extremely Nonsense”

นิทรรศการ “Extremely Nonsense” ผลงานโดย พัทธ์ ยิ่งเจริญ (Patt Yingcharoen), ณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์ (Nattiwut Choomanowat), กมลฉัตร เป็งโท (Kamolchat Pangtho) และ ศักรินทร์ สุขมานะธรรม (Sakarin Sukmanatham) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 19.00 น. ณ Kalwit Studio & Gallery

นิทรรศการ “Extremely Nonsense” กล่าวกันด้วยเรื่องคำถามที่เกิดขึ้นจากสิ่งสาระในมุมมองที่ถ่ายทอดผ่านศิลปิน 4 ท่าน

เมื่อสังคมได้เดินทางมาสู่จุดที่คุณค่าสัมบูรณ์สูงสุดถูกโจมตีและโค่นล้มลง ความหลากหลายลุกคืบครอบครองพื้นที่กระแสหลัก การวิพากษ์วิจารณ์ การเสียดสี การแสดงอุดมการณ์ที่ย้อนแย้งล้วนแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของยุคหลังสมัยใหม่เช่นนี้ได้อย่างชัดเจน หากแต่ว่าสังคมอันอุดมไปด้วยสาระและชุดตรรกะเหตุผลอันหลากหลาย ดังที่กล่าวมาก็มิได้ก้าวหน้าไปไหนแต่อย่างใด เมื่อผู้คนล้วนปฏิเสธจะก้าวไปข้างหน้าและหันมาปะทะกันด้วยความหลากหลายเพื่อหักล้างความเห็นต่างลง กลุ่มศิลปินได้เติบโตขึ้นท่ามกลางสังคมในลักษณะข้างต้น และสร้างคำถามบางประการกับสังคม!

นิทรรศการ Extremely Nonsense จึงเป็นการปล่อยวางความคิด ตรรกะ ความเชื่อ อุดมการณ์ ศีลธรรมและบรรทัดฐานที่หลากหลายของสังคมลงชั่วคราว แล้วหันมาหยิบจับประสบการณ์รอบตัว วัสดุที่หาได้ รวมไปถึงเรื่องราวในอดีตที่พร่าเลือน มาประกอบสร้างขึ้นเป็นประสบการณ์ใหม่ ด้วยความจริงใจและทักษะที่มีของศิลปิน ทั้งนี้มิใช่เพื่อประกาศจุดยืนทางความคิดใดๆ หากแต่เป็นการปลดปล่อยทั้งผู้สร้างสรรค์ และผู้รับชมผลงานให้พ้นไปจากความขัดแย้งที่หนาหนักของสังคมชั่วคราว เพื่อพิจารณาประสบการณ์รอบตัวในมุมมองใหม่โดยปราศจากอคติที่เคลือบแฝงด้วยชุดความคิดที่ครอบงำสังคม นิทรรศการ Extremely Nonsense จึงมิใช่นิทรรศการที่มุ่งยัดเยียดอุดมการณ์ที่มีอยู่แล้วอย่างล้นหลามในสังคมเพิ่มเข้าไปอีกชุดหนึ่ง หากแต่เป็นการกระตุ้นให้สังคมที่หยุดนิ่งยาวนานได้เริ่มออกเดิน แม้ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนและจะเป็นอย่างไรก็ตาม

นิทรรศการจะถูกจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ทางแกลเลอรี่ขอเรียนเชิญท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเปิดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดและเป็นส่วนกระตุ้นการเริ่มออกเดินทางก้าวต่อไปในสังคม ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 1 ทุ่มเป็นต้นไปที่ Kalwit Studio&Gallery

นิทรรศการโดย
พัทธ์ ยิ่งเจริญ
ณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์
กมลฉัตร เป็งโท
ศักรินทร์ สุขมานะธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
สุธาสินี สุขเกษม (เก๋)
Gallery & Studio manager
เบอร์โทรศัพท์: (66)82-5461633 , (66)22544629
E-mail: kalwitstudio@gmail.com
ที่อยู่: 119/14 ซ.ร่วมฤดี 2, ถ.วิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

...............................................

The exhibition "Extremely Nonsense" is said with regard to the question of the thing that happens in a matter conveys by four artists.

When society has come to the point where the absolute was attacked and topple down. The various things relentlessly occupy the mainstream: criticisms, satire and paradoxical ideology. All of this is clearly shows the image of the post-modern era, but the society which rich in content and variety of logical reasons as described above is have not progressed at all. When people are refusing to go forward and turn to clash with a different opinion to disprove down. The artists grew up in the midst of society above and create some questions about society.

Extremely Nonsense exhibition will let go of faith, ideology, morality and a variety of social norms temporarily. Then turned around to use the handling experience including to the blur memorial in the past and built up into a new experience with sincerity and skill of the artists. This is not to declare any stance on the idea but wants to liberate of creators and audiences away from the social conflict temporarily to consider surroundings experience in a new perspective without prejudice to the insidious set of ideas that dominate society. So, Extremely Nonsense exhibition is not an exhibition that aims to impose an ideology that is already overwhelming in society. We only hope to encourage social to started walking, even, we don’t know which way to go and how it will be.

The exhibition will be on display from 1st of April -19th May, 2016. The gallery would like to invite you to be part of an opening exhibition to exchange your point of views on April 1, 2016, from 7 pm. onwards

Selected Artists:
Patt Yingcharoen
Nattiwut Choomanowat
Kamolchat Pangtho
Sakarin Sukmanatham

For further information please contact:
Sutasinee Sookkasem (Kae)
Gallery & Studio manager
Mobile: (66)82-5461633
Tel: (66)22544629
E-mail: kalwitstudio@gmail.com
Address: 119/14 Ruamrudee2, Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Exhibition date: 
1 Apr 2016 - 10:00 to 19 May 2016 - 18:00