^ Back to Top

นิทรรศการ "สาบชาวสวนยาง : Odor of Rubber Planters"

นิทรรศการ "สาบชาวสวนยาง : Odor of Rubber Planters"

นิทรรศการ "สาบชาวสวนยาง : Odor of Rubber Planters" ผลงานโดย วิวัฒน์ จินดาวงศ์ (Wiwat Jindawong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

สาบชาวสวนยาง (Odor of Rubber Planters)
โดย วิวัฒน์ จินดาวงศ์

จิตรกรรมแบบเหมือนจริง ในนิทรรศการ “สาบชาวสวนยาง” ที่ใช้รูปทรง พื้นผิว ของเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มต่างๆของชาวสวนยาง ที่มีร่องรอยจากการทำงาน เช่น คราบเหงื่อไคล ดินโคลน เศษธัญพืช ยางไม้ ฯลฯ ซึ่งปรากฏเป็นรอยเปื้อนฝังลึกอยู่ บ่งบอกถึงกลิ่นสาบต่างๆ โดยเฉพาะกลิ่นสาบของยางไม้ เพื่อแสดงความคิด อารมณ์ และความรู้สึกในเชิงทัศนศิลป์ โดยการนำเสนอสัดส่วนทางรูปทรงให้มีขนาดใหญ่ เน้นการใช้น้ำหนักขาวดำ สะท้อนให้เห็นความเรียบง่ายของวิถีชีวิตชาวสวนยาง และความงามจากวัตถุสามัญธรรมดา

Exhibition date: 
3 Feb 2016 - 09:00 to 28 Feb 2016 - 16:00