^ Back to Top

นิทรรศการ "เดินดีกว่า : SLOW LIFE"

นิทรรศการ "เดินดีกว่า : SLOW LIFE"

นิทรรศการ "เดินดีกว่า : SLOW LIFE" ผลงานโดย จอมพล พัวทวี (Jompol Puatawee) จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 28 กุมภาพันธN 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

SLOW LIFE
เดินดีกว่า
โดย จอมพล พัวทวี

จากความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในช่วง 50 ปี ที่ผ่านมา ส่งผลให้คนชนบทอพยพหลั่งไหลเข้ามาทำงานในเมือง อาศัยอยู่รวมกันเป็นย่านชุมชนแออัด แทรกตัวอยู่ตามความเจริญของเมือง เกิดวิถีชีวิตใต้สะพาน มีคนจนเมืองรูปแบบใหม่ที่ต้องอาศัยนอนหลับ หรือสร้างที่พักอาศัยตามที่สาธารณะนานนับปี โดยไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งถาวร คนทั่วไปจะเรียกว่าคนไร้บ้าน คนเร่ร่อนจรจัด ซึ่งชีวิตของคนเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านสภาพความเป็นอยู่ที่ต้องพึ่งพาในเศษวัสดุวัตถุของเหลือใช้ เอามาสร้างเป็นที่อยู่อาศัย รวมทั้งใช้เพื่อดำรงชีวิต โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะนำมาแสดงออกเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงของชีวิต ที่มีความแตกต่างกันของผู้คนในสังคมเดียวกันอย่างชัดเจน โดยสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรม ผ่านกระบวนการคิดค้นหารูปแบบ และเทคนิคที่สามารถแสดงความรู้สึก เงียบเหงา เดียวดาย ไร้ที่พึ่งพิงด้วยความลำบากในการดำรงชีวิต

คนที่อาศัยตามพื้นที่สาธารณะ มักถูกมองแบบอคติด้วยความหวาดระแวง ว่าเป็นคนไม่ดี ขี้เมา ติดยาเสพติด เป็นมิจฉาชีพ แต่แท้จริงโดยส่วนมาก พวกเขามีความพยายามที่จะดิ้นรนช่วยเหลือตนเองไม่ให้เป็นภาระของใคร โดยแสวงหาวิธีการเลี้ยงชีพเพื่อที่จะมีรายได้อย่างสุจริต ด้วยการขายของเหลือใช้ และแสวงหาของเก่า เก็บขยะที่สามารถขายได้ เป็นอาชีพที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด ทุกเวลา ทุกสถานที่ สิ่งของที่เก็บหรือหามาพอที่จะขายได้ ไม่ว่าจะเป็น ขวดน้ำดื่ม กระป๋อง เศษเหล็ก อะลูมิเนียม และของเก่าต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งของเหลือใช้เป็นวัตถุที่ดูไร้ค่า และหมดสาระ ถูกทิ้งเป็นขยะ แต่สำหรับพวกเขาสิ่งของเหล่านี้เปรียบเสมือน “สมบัติ” ที่มีค่า มีราคา เพื่อจะแปรเปลี่ยนเป็นเงิน เป็นอาหาร เพื่อที่จะใช้ในการดำรงชีวิต เพราะขยะในสถานะหนึ่ง อาจเป็น “สมบัติ” ในอีกสถานะหนึ่งได้

Exhibition date: 
3 Feb 2016 - 09:00 to 28 Feb 2016 - 16:00