^ Back to Top

นิทรรศการ “จินตภาพแห่งเส้น สี และชีวิต Imaginative Image of Line Color & Life”

นิทรรศการศิลปะ “จินตภาพแห่งเส้น สี และชีวิต Imaginative Image of Line Color & Life” โดยศิลปิน ศรีใจ กันทะวัง จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 28 เมษายน 2556 เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 18.30 น. (เปิดร่วมกัน 4 นิทรรศการ)

Exhibition date: 
4 Apr 2013 - 09:00 to 28 Apr 2013 - 16:00