^ Back to Top

นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp ประจำปี 2558

นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp ประจำปี 2558

นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp ประจำปี 2558 ผลงานโดยศิลปินแห่งชาติ คณาจารย์ ศิลปินอิสระ และอดีตนิสิต นักศึกษาผู้เคยได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 27 สิงหาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้าง สรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” จัดนิทรรศการศิลปกรรม Art Camp ประจำปี 2558 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป แสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ คณาจารย์ ศิลปินอิสระ และอดีตนิสิต นักศึกษาผู้เคยได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” กว่า 400 ชิ้น ซึ่งมีทั้งผลงานสร้างสรรค์ส่วนตัว และผลงานที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นจากการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะ หรือ Art Camp ประจำปี 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

กิจกรรมค่ายศิลปะ ประจำปี 2558 เป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ได้กำหนดพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานไว้บริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ที่เคยได้รับทุนจากกองทุนฯ ได้มีการสร้างสรรค์งานร่วมกัน และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดด้านศิลปะระหว่างกัน และวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของกิจกรรมนี้คือ เพื่อนำผลงานที่สร้างสรรค์ในโครงการมาจัดนิทรรศการเพื่อจำหน่ายและนำรายได้สมทบเข้ากองทุนฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา ที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในรุ่นต่อๆ ไป

เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 8 - 27 สิงหาคม 2558
เวลา 9.00 - 16.00 น. (หยุดวันจันทร์ และอังคาร)
รายได้ในการจำหน่าย กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” จะนำเข้าสมทบเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษาด้านศิลปะทั่วประเทศต่อไป สำหรับท่านที่สนใจ และชื่นชอบผลงานศิลปะ
สามารถเข้าชม และสั่งจองผลงานได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2241 0088 และ www.bangkokartnews.com

Exhibition date: 
8 Sep 2015 - 09:00 to 27 Sep 2015 - 16:00