^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่าย "เมียงม่าน"

นิทรรศการภาพถ่าย "เมียงม่าน"

นิทรรศการภาพถ่าย "เมียงม่าน" ผลงานโดย ชัยวุฒิ พุฒทอง (Chaivudh Buthdong), พงษ์ศักดิ์ ตั้งติวาจา (Pongsak Tangtiwaja), สุทธิศักดิ์ ดิษฐทรงจรรย์ (Suttisak Disthasongchan), พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร (Pichak Thanachaibut) และ อุรชา จักรคชาพล (Urasha Jakkachaphol) จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 - 23 สิงหาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการภาพถ่าย เมียงม่าน
วันที่ : 11 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2558
สถานที่: โถง ชั้น 1
พิธีเปิดวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น.

โดย
ชัยวุฒิ พุฒทอง
พงษ์ศักดิ์ ตั้งติวาจา
สุทธิศักดิ์ ดิษฐทรงจรรย์
พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร
อุรชา จักรคชาพล

อาจารย์สาขาวิชาการถ่ายภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เมียงม่าน
การเดินทางช่วงสั้นๆในดินแดนระหว่างแม่น้ำอิรวดีและชินด์วิน ในดินแดนที่ถูกมองว่ายากลำบากและเก็บตัวเงียบดั่งสมญา ฤาษีแห่งเอเซียเมื่อ หกสิบปีที่ผ่านมา ได้ให้ความทรงจำมากมายต่อ นักเดินทางทั้งหลายมาเนิ่นนาน พวกเราก็เช่นกัน ความเป็นมิตรที่แสดงผ่านรอยยิ้มของผู้คน ศรัทธาอันมากล้นต่อพุทธศาสนาที่ปรากฏเด่นชัดในบรรยากาศที่สงบนิ่งของวัดกับเจดีย์ที่มีมากมาย รวมไปถึงความเรียบง่ายของการใช้ชีวิตที่ตั้งอยู่บนหลักการของศาสนาพุทธที่สะท้อนผ่านพิธีกรรมในวาระสุดท้ายของชีวิต เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ผ่านทางเช่นพวกเรามากมาย

อย่างไรก็ตาม พม่าหรือเมียร์นม่า ในวันนี้คงไม่ยินดีที่จะเป็นฤาษีที่หลับไหลแห่งเอเซียอีกต่อไป ความหวังที่มีชีวิตที่มั่นคงสุขสบายหรือความหวังของความเจริญในอนาคตปรากฏเห็นได้ทั่วไป การท่องเที่ยวที่กำลังเติบโต ตลาดการค้าขายที่คึกคัก แม่ค้าในชุดสีสดใสใบหน้าแต้มทานาคา เด็กนักเรียนในชุดสีเขียวอ่านหนังสือเสียงดังในยามเช้า ชายหนุ่มบนรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ หรือคู่หนุ่มสาวที่เดินโอบเอวบนสะพานไม้อูเบ็งยามเย็น ล้วนเป็นภาพสะท้อนอนาคตของดินแดนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

ในฐานะคนบันทึกภาพ พวกเรานับว่าโชคดีที่ได้เข้าไปอยู่ในห้วงเวลาที่กำลังเปลี่ยนแปลงของดินแดนแห่งนั้น เราได้เฝ้ามองและบันทึกสิ่งแต่ละคนรู้สึกตามรูปแบบและความคิดอันเป็นแนวทางของตัวเอง และนำภาพเหล่านั้นออกมาเล่าเรื่องแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับทุกๆท่านต่อดินแดนแห่งนั้น พม่า

Exhibition date: 
11 Aug 2015 - 10:00 to 23 Aug 2015 - 21:00