^ Back to Top

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2 หัวข้อ "น้ำแห่งชีวิต" โดยมีผลงานแนว Realistic และ Figurative ร่วมแสดงรวม 60 ผลงาน จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2556 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ 02-422-2092, 086-890-2762

Exhibition date: 
13 Jun 2013 (All day) to 11 Aug 2013 (All day)