^ Back to Top

นิทรรศการ "Transformation"

นิทรรศการ "Transformation"

นิทรรศการ "Transformation" ผลงานโดย วาฬ จิรชัยสกุล (Wal Chirachaisakul), พีท ตันวิเชียร (Pete Tunvichren) และ พัฒน์ดนู เตมีกุล (Patdanu Tameekul) จัดแสดงระหวางวันที่ 27 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2558 ณ bridge cafe & art space

Group Exhibition by
Wal Chirachaisakul, Pete Tunvichren, Patdanu Tameekul
Opening on 27 June at 7pm, until 22 July 2015

This is a group exhibition featuring Wal Chirachaisakul, Pete Tunvichren and Patdanu Tameekul, members of a new generation of artists expressing concepts and emotions in their work, on a subconscious level. Approach and practice combines to produce evocative and atmospheric outcomes, interwoven stories relating craft and art to life and reality. The mind and the body, an interconnected duality of thought and flesh. Artists render the intangibles of imagination, emotion and experience in their chosen medium, generating their own parallel dichotomy. Questions requiring investigation arising in the mind are distilled into the works of three artists, using the anatomy of the human body to symbolise and imply various different elements.

Confused notions, essential to the human experience, are presented in various different ways. The maze is a physical manifestation of our complex journeys to find solutions. Wal Chirachaisakul presents the struggle against confusion and the desire for liberation and independence through his works using the mezzotint print-making technique.

The way in which we can most easily recognise the feelings of others is through facial expressions. Eyes twisting, muscles contracting, body posturing. The harmony and discord of mental states and their outward representation by the face and the body. Patdanu Tameekul presents the story of the connection between body and mind through his work with oil on canvas.

Pete Tunvichren is inspired by the beauty of the human form and the gentle minds within. Flowers are beautiful to insects, just as different human bodies are beautiful to other humans, perfect traps to which we cannot but
accept defeat.

แน่นอนอยู่แล้วว่าความคิดและระบบร่างกายมีความสัมพันธ์กันจินตนาการ ความรู้สึก ส่งผลถึงการแสดงออกผ่านทางตัวกลางที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล คำถามที่เกิดขึ้นในระบบความคิดถูกกลั่นกรองออกมาทางงานศิลปะของศิลปินทั้งสามคน โดยใช้ร่างกายของมนุษย์เป็นสัญลักษณ์และองค์ประกอบต่างๆเป็นนัย ความคิดที่สับสน ถูกนำเสนอในนัยของการเดินทางของมนุษย์ในสถานที่ต่างๆ เขาวงกตคือตัวอย่างการเดินทางของความคิดที่ซับซ้อน ค้นหาทางออก ความสับสนและความต้องการอิสระและการหลุดพ้น วาฬ จิรชัยสกุล นำเสนอแนวคิดนี้ผ่านทางงานศิลปะด้วยการทำภาพพิมพ์โลหะ เทคนิค Mezzotint

สิ่งที่แสดงออกให้เราสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่นได้ง่ายที่สุดคือการมองผ่านทางสีหน้า แววตาการบิดเกร็งของกล้ามเนื้อ และท่วงท่าของร่างกาย ที่สอดประสานอันส่งผลมาจากความรู้สึกนึกคิดในจิตใจ ทำให้ พัฒน์ดนู เตมีกุล นำเสนอเรื่องราวของ
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและท่วงท่าของร่างกายผ่านงานศิลปะเทคนิคสีน้ำมัน เพื่อตอบคำถามบางอย่างที่เกิดขึ้นในความคิดของศิลปินเอง

เพื่อตอบคำถามบางอย่างที่เกิดขึ้นในความคิดของศิลปินเอง พีท ตันวิเชียร ศิลปินผู้มองเห็นความงามในมนุษย์ ความสวยงามของจิตใจ ความคิด ความอ่อนโยน โดยเปรียบเทียบความงามระหว่างธรรมชาติและความงามของเพศหญิง ว่าแท้จริงแล้วแมลงและดอกไม้ที่สวย สีสันสดใส กับผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตางดงาม ก็เป็นเสมือนกับดักให้แมลงหรือผู้ชายมาหลงใหลและสุดท้ายก็ต้องยอมพ่ายแพ้ในที่สุด

Exhibition date: 
27 Jun 2015 - 10:00 to 22 Jul 2015 - 22:00