^ Back to Top

November 2022

นิทรรศการ "Iris dans un vase Benjarong" (Irises in Benjarong Vase)

นิทรรศการ "Iris dans un vase Benjarong" (Irises in Benjarong Vase)

นิทรรศการ "Iris dans un vase Benjarong" (Irises in Benjarong Vase) ผลงานโดย นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ (Naraphat Sakarthornsap) จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2565 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.30 น. ณ Alliance française de Bangkok : สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

Exhibition date: 
Monday, October 31, 2022 (All day)

นิทรรศการผลงานศิลปะ "โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2565 : แสงแห่งศิลป์ไม่มีที่สิ้นสุด ETERNALLY SHINE"

นิทรรศการผลงานศิลปะ "โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2565 : แสงแห่งศิลป์ไม่มีที่สิ้นสุด ETERNALLY SHINE"

นิทรรศการผลงานศิลปะ "โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2565 (Young Thai Artist Award 2022) แสงแห่งศิลป์ไม่มีที่สิ้นสุด ETERNALLY SHINE" โดยมูลนิธิเอสซีจี จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2565 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Thursday, November 3, 2022 - 10:00 to Sunday, December 4, 2022 - 20:00

นิทรรศการ "ความงามในความเหมือน" ครั้งที่ 6

นิทรรศการ "ความงามในความเหมือน" ครั้งที่ 6

นิทรรศการ "ความงามในความเหมือน" ครั้งที่ 6 ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2565 และจะมีพิธเปิดในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.40 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์

Exhibition date: 
Tuesday, November 1, 2022 (All day) to Tuesday, November 15, 2022 (All day)

Pages