^ Back to Top

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นิทรรศการ “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 10”

นิทรรศการ “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 10”

นิทรรศการ “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 10” จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เพลเนอรี่ ฮอลล์ 1 - 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Exhibition date: 
Thursday, January 31, 2019 - 10:00 to Sunday, February 3, 2019 - 20:00

นิทรรศการ BLACK CANYON : The Coffe Art

นิทรรศการ BLACK CANYON : The Coffe Art

นิทรรศการ BLACK CANYON : The Coffe Art ผลงานโดยศิลปินระดับสากล มร.จิมมี่ เอ็นจิเนียร์ (Jimmy Engineer) จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2557 ณ ร้านแบล็คแคนยอน สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Exhibition date: 
Tuesday, February 25, 2014 (All day) to Saturday, May 31, 2014 (All day)

งาน 1st Turkish Products Exhibition in Thailand

1st Turkish Products Exhibition in Thailand

1st Turkish Products Exhibition in Thailand งานแสดงสินค้าและบริการจากประเทศตุรกีครั้งแรกในไทย จะจัดขึ้นระหว่าง 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพฯ ภายในงานจะมีการจัดแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ จากกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิ อาหาร เครื่องจักร เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ เครื่องครัว ของตกแต่ง การท่องเที่ยว เวชภัณฑ์ สุ

Exhibition date: 
Thursday, November 28, 2013 (All day) to Sunday, December 1, 2013 (All day)

งาน EcoLightTech Asia 2013

EcoLightTech Asia 2013

งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านแสงสว่างเพื่อผู้ประกอบการครั้งแรกในไทย แห่งแรกในอาเซียน EcoLightTech Asia 2013 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องเพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บนพื้นที่กว่า 4,500 ตารางเมตร จากผู้ประกอบการชั้นนำทั่วโลกกว่า 100 ราย เช่น Sylvania, Konica Minolta, OSRAM และ Racer

Exhibition date: 
Wednesday, November 13, 2013 (All day) to Friday, November 15, 2013 (All day)

เทศกาลนิทานในสวนกระดาษ ปีที่ 3

มูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) จับมือ เอสซีจี เปเปอร์ (SCG Paper) จัดงาน "เทศกาลนิทานในสวนกระดาษ ปีที่ 3" เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย เนรมิตรพื้นที่กว่า 150 ตารางเมตร เป็น "ลานเล่านิทาน อ่านหนังสือ" พร้อมกิจกรรมส่งเสริม การอ่านมากมาย เพื่อจุดประกายให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 6 ปี) เข้ามาสัมผัสทดลองและพบกับพลังอั

Exhibition date: 
Wednesday, July 17, 2013 (All day) to Tuesday, July 23, 2013 (All day)
Subscribe to RSS - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์