^ Back to Top

ช่างภาพ

นิทรรศการภาพถ่าย เทพนิยาย

ไม่เคยมีใครถ่ายภาพวัยเด็กได้แบบนี้เลย ไม่มีคิกขุเป็นสิ่งขวางกั้น จึงมีเพียงแรงสัมผัสแห่งประสบการณ์ตรงในเลนส์ของเขา เขาเหล่านี้ไม่ใช่คนตัวเล็กแต่เป็นสิ่งที่เขาเป็น: จิตสำนึกวิญญาณเวียนว่ายตายเกิด ที่กลับมาสัมผัสชีวิตอันเข้มข้นอีกครั้งหนึ่ง: ต้นไม้ใหญ่น่าเกรงขามดึงดูดเด็กกลุ่มหนึ่งเขาล้อมวงรอบตัวมัน จอมชีวิตแหล่งเดียวที่เหลืออยู่ท่ามกลางตึกการเคหะ; เด็กผู้หญิงสองคนยืนคุยกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กมากๆข

Exhibition date: 
Thursday, June 6, 2013 - 11:00 to Sunday, August 11, 2013 - 19:00
Subscribe to RSS - ช่างภาพ