^ Back to Top

ณัฐธัญญา โรจนกำธร

นิทรรศการ "สี I เปลี่ยน I รูป : GRADIENT"

นิทรรศการ "สี I เปลี่ยน I รูป : GRADIENT"

นิทรรศการ "สี I เปลี่ยน I รูป : GRADIENT" ผลงานโดย ณัฐธัญญา โรจนกำธร (Natthanya Rojjanakhamthorn) จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 28 ตุลาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ People’s Gallery (P2) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

สี I เปลี่ยน I รูป
นิทรรศการแสดงเดี่ยว
โดย ณัฐธัญญา โรจนกำธร

Exhibition date: 
Wednesday, October 3, 2018 - 10:00 to Sunday, October 28, 2018 - 21:10
Subscribe to RSS - ณัฐธัญญา โรจนกำธร