^ Back to Top

จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต

นิทรรศการพิเศษ โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย Young Thai Artist Award (นิทรรศการแสดงศิลป์สัญจร ครั้งที่ 1 “จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต”)

นิทรรศการพิเศษ โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย Young Thai Artist Award (นิทรรศการแสดงศิลป์สัญจร ครั้งที่ 1 “จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต”)

นิทรรศการโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2560 (Young Thai Artist Award 2017) : นิทรรศการแสดงศิลป์สัญจร ครั้งที่ 1 “จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต” จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 31 ธันวาคม 2560 ณ หอศิลปะการแสดงนครลำปาง บ้านบริบูรณ์ จังหวัดลำปาง

Exhibition date: 
Sunday, December 3, 2017 - 18:00 to Sunday, December 31, 2017 - 21:00
Subscribe to RSS - จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต