^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่าย

นิทรรศการภาพถ่าย เป็นนิทรรศการ ที่ถ่ายทอดมุมมองต่างๆ ผ่านผลงานภาพถ่าย

นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด “ตามฝันสุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน”

นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด “ตามฝันสุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน”

จัดขึ้นโดยกรมท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงระหว่างวันที่ 13-25 สิงหาคม 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยได้รวบรวมความฝันของคนตาบอดที่อยากจะรับรู้และสัมผัส สถานที่ วัตถุ หรือบุคคล และส่งต่อความฝันเหล่านั้น ให้คนที่รักการถ่ายภาพจากทั่วประเทศส่งภาพเข้าร่วมการคัดเลือกโดยกรรมการตัดสินจากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ และความฝันบางส่วนจะถูกถ่ายทอ

Exhibition date: 
Tuesday, August 13, 2013 - 10:00 to Sunday, August 25, 2013 - 21:00

นิทรรศการภาพถ่าย “บนเส้นทางการพัฒนา"

นิทรรศการภาพถ่าย “บนเส้นทางการพัฒนา"

ศูนย์ชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Institute of Research and Development ประเทศฝรั่งเศส จัด นิทรรศการภาพถ่าย “บนเส้นทางการพัฒนา : ภาพถ่ายกึ่งศตวรรษความเปลี่ยนแปลงของคนบนพื้นที่สูงในประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 9 - 25 สิงหาคม 2556 ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 ด้านหลัง หอนิทรรศการศฺลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจะมีพิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 17.30 น.

Exhibition date: 
Friday, August 9, 2013 - 09:00 to Sunday, August 25, 2013 - 17:00

นิทรรศการศิลปะ Siam Center Idea Avenue : Absolute Siam

นิทรรศการศิลปะ Siam Center Idea Avenue : Absolute Siam

สยามเซ็นเตอร์ จัด Siam Center Idea Avenue : Absolute Siam นิทรรศการศิลปะ แนวผสมผสาน สร้างสรรค์แรงบันดาลใจในแบบเอกลักษณ์เฉพาะสยามเซ็นเตอร์ เปิดให้ชมฟรี ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 10 กันยายน 2556 ณ ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียล้ำเทรนด์

Exhibition date: 
Friday, August 2, 2013 - 10:00 to Tuesday, September 10, 2013 - 22:00

นิทรรศการภาพถ่าย A Slow Life in Myanmar

นิทรรศการภาพถ่าย A Slow Life in Myanmar

นิทรรศการภาพถ่าย A Slow Life in Myanmar เป็นงาน Photo Exhibition แสดงผลงานภาพถ่ายจากฝีมือช่างภาพกิติมศักดิ์ทั้ง 3 ท่านของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ผศ.สันติรักษ์ ประเสริฐสุข, อาจารย์นิรันดร ทองอรุณ และคุณพิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์ ที่รวบรวมภาพถ่ายจากทริปพม่าใน 3 เมือง คือ มัณฑะเลย์ พุกาม และย่างกุ้ง นำมาจัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 (ติดกับห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผัง

Exhibition date: 
Friday, July 26, 2013 - 09:00 to Friday, August 30, 2013 - 16:30

นวัตศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี

นวัตศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้นำภาพพระราชกรณียกิจที่เล่าเรื่องการทรงงานสร้างอาชีพให้คนไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มาถ่ายทอดในรูปแบบภาพแสดง ประกอบการตกแต่งด้วย PAPER SCULPTURE ดอกไม้ประดิษฐ์หลายๆแบบ ให้สมกับที่พระองค์ทรงเป็นดอกไม้งามแห่งแผ่นดิน และนำผลงานของทายาทหัตถศิลป์ ที่ได้สานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์ท่าน จากรุ่นสู่รุ่น (พ่อ – แม่ สู่ลูก) มาจ

Exhibition date: 
Thursday, August 8, 2013 - 10:00 to Monday, August 12, 2013 - 20:00

นิทรรศการภาพถ่ายผลงานในอดีตโดย Sibylle Bergemann

นิทรรศการภาพถ่ายผลงานในอดีตโดย Sibylle Bergemann

สถาบันเกอร์เธ่ ประเทศไทย ร่วมกับ  หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงนิทรรศการจากสถาบันความสัมพันธ์วัฒนธรรมต่างประเทศ (ifa) ซึ่งเป็น(ภาพถ่ายอันมีเสน่ห์โดดเด่นชวนให้ค้นหาของซิบีลเลอ แบร์กเกอร์มันน์ (Sibylle Bergemann) ชาวเยอรมัน จัดแสดงระหว่าง 1-31 สิงหาคม 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับพิธีเปิดจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป 

Exhibition date: 
Thursday, August 1, 2013 - 10:00 to Saturday, August 31, 2013 - 19:00

นิทรรศการภาพถ่าย "อารยะ วัฒนธรรมไทย"

นิทรรศการภาพถ่าย "อารยะ วัฒนธรรมไทย"

นิทรรศการภาพถ่าย "อารยะ วัฒนธรรมไทย" เป็นนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายจำนวน ๑๐๐ ภาพที่เข้าร่วมในโครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม “อารยะ...วัฒนธรรมไทย” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดย  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดแสดงระหว่างวันที่ ๕ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Exhibition date: 
Monday, August 5, 2013 - 08:30 to Friday, August 9, 2013 - 22:30

นิทรรศการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 180 ปี ไทย - สหรัฐอเมริกา

นิทรรศการ เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 180 ปี ไทย - สหรัฐอเมริกา กับงาน "USA. Embassy 180 years" ในงานจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ถ่ายทอดเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างคนไทย และสหรัฐอเมริกา ร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายได้ที่ชั้น 1 Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2556

Exhibition date: 
Thursday, July 18, 2013 - 10:00 to Sunday, July 21, 2013 - 22:00

นิทรรศการภาพถ่ายครบรอบ 30 ปี ใหญ่ อมาตย์ นิมิตภาคย์

ZEN Annual Photo Exhibition 2013, series 2 Celebrates นิทรรศการภาพถ่ายครบรอบ 30 ปี ใหญ่ อมาตย์ นิมิตภาคย์ นิทรรศการที่ได้ รวบรวมผลงานการถ่ายภาพของ อมาตย์ นิมิตภาคย์ ช่างภาพอิสระระดับแถวหน้าของเมืองไทย นำเสนอผลงานการถ่ายภาพที่มีศิลปิน ดารา เซเลบริตี้ ระดับแถวหน้าของเมืองไทย กว่า 100 ท่าน 
เปิดให้ชมฟรี ตลอดงาน 12 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2556 (60 วัน) 

Exhibition date: 
Friday, July 12, 2013 - 10:00 to Sunday, September 8, 2013 - 22:00

นิทรรศการภาพถ่าย "ไตรภาค ตาที่3 ภาคหนึ่ง แสงใหม่"

นิทรรศการภาพถ่าย "ไตรภาค ตาที่3 ภาคหนึ่ง แสงใหม่" โดย ปิยทัต เหมทัต พร้อมคำบรรยายภาพโดย พนมเทียน (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์) ระหว่างวันที่ 18 กรกฏาคม - 31 สิงหาคม 2556 และขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการ ในวันพฤหัสที่ 18 กรกฏาคม 2556 เริ่มเวลา 18:00 น ณ เซรินเดีย แกลอรี่

Exhibition date: 
Thursday, July 18, 2013 - 11:00 to Saturday, August 31, 2013 - 20:00

Pages

Subscribe to RSS - นิทรรศการภาพถ่าย