^ Back to Top

ศิลปหัตถกรรมไทย

งาน “นวัตศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี” ครั้งที่ 2

งาน “นวัตศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี” ครั้งที่ 2

“รักแม่ สวมเสื้อฟ้า พาแม่เที่ยว”กับงาน “นวัตศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี” ครั้งที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 8 – 12 สิงหาคม ศกนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ บางไทร

Exhibition date: 
Friday, August 8, 2014 - 10:00 to Tuesday, August 12, 2014 - 20:00

งาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ 4

งาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ 4 โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป.

Exhibition date: 
Friday, April 19, 2013 - 10:00 to Tuesday, April 23, 2013 - 21:00
Subscribe to RSS - ศิลปหัตถกรรมไทย