^ Back to Top

PSG Art Gallery มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

PSG Art Gallery มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
PSG Art Gallery มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
PSG Art Gallery มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
PSG Art Gallery มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
Opening hours: 
10:00 - 18:00
Address: 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

นิทรรศการ "SURVIVING : ปรับตัวเพื่ออยู่รอด"

นิทรรศการ "SURVIVING : ปรับตัวเพื่ออยู่รอด"

นิทรรศการ "SURVIVING : ปรับตัวเพื่ออยู่รอด" โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 12 ตุลาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

Exhibition date: 
Tuesday, September 15, 2020 - 10:30 to Monday, October 12, 2020 - 18:00

นิทรรศการ "1 + 1" ปฏิบัติการวาดเส้นสร้างสรรค์

นิทรรศการ "1 + 1" ปฏิบัติการวาดเส้นสร้างสรรค์

นิทรรศการ "1 + 1" ปฏิบัติการวาดเส้นสร้างสรรค์ ผลงานโดยคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาแกนทัศนศิลป์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560 ณ PSG Art Gallery มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

Exhibition date: 
Wednesday, March 1, 2017 - 10:00 to Friday, March 31, 2017 - 16:30

นิทรรศการ “สุนทรียะยกล้อ : Superabundant Aesthetic”

นิทรรศการ “สุนทรียะยกล้อ : Superabundant Aesthetic”

นิทรรศการ “สุนทรียะยกล้อ : Superabundant Aesthetic” ผลงานโดย ธีรพล หอสง่า (Teerapon Hosanga) จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 21 พฤษภาคม 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

Exhibition date: 
Wednesday, May 4, 2016 - 10:00 to Saturday, May 21, 2016 - 18:00

นิทรรศการ "การเดินทางของสุรพล แสนคำ : The Journey of Surapon Saenkham"

นิทรรศการ "การเดินทางของสุรพล แสนคำ : The Journey of Surapon Saenkham"

นิทรรศการ "การเดินทางของสุรพล แสนคำ : The Journey of Surapon Saenkham" จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559 ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

Exhibition date: 
Monday, February 29, 2016 - 10:00 to Friday, March 4, 2016 - 18:00

นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมคณาจารย์ ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙"

นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมคณาจารย์ ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙"

นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมคณาจารย์ ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙" จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 25 มกราคม 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

Exhibition date: 
Monday, January 4, 2016 - 10:00 to Monday, January 25, 2016 - 18:00

นิทรรศการแสดงศิลปกรรมในวาระเชิดชูเกียรติศิลปิน / อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2558

นิทรรศการแสดงศิลปกรรมในวาระเชิดชูเกียรติศิลปิน / อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2558

นิทรรศการแสดงศิลปกรรมในวาระเชิดชูเกียรติศิลปิน / อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2558 รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข (Associate Professor Parinya Tantisuk) และ อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (Amrit Chusuwan) จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น.

Exhibition date: 
Thursday, October 22, 2015 - 10:00 to Thursday, November 19, 2015 - 18:00

นิทรรศการ “1st Exclusive Collected Prints Exhibition”

นิทรรศการ “1st Exclusive Collected Prints Exhibition”

นิทรรศการ “1st Exclusive Collected Prints Exhibition” ผลงานโดยภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงระหว่าง 7 – 29 สิงหาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

Exhibition date: 
Friday, August 7, 2015 - 10:00 to Saturday, August 29, 2015 - 18:00

นิทรรศการ PSG Art Project 2 “สัตย์” ฉันจะซื่อตรง

นิทรรศการ PSG Art Project 2 “สัตย์” ฉันจะซื่อตรง

นิทรรศการ PSG Art Project 2 “สัตย์” ฉันจะซื่อตรง ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 29 กรกฎาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

Exhibition date: 
Friday, July 3, 2015 - 10:00 to Wednesday, July 29, 2015 - 18:00

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ "ความไวเป็นของปีศาจ : No sooner said than DEVIL done"

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ "ความไวเป็นของปีศาจ : No sooner said than DEVIL done"

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ "ความไวเป็นของปีศาจ : No sooner said than DEVIL done" ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 - 29 มิถุนายน 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ PSG Art Gallery มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

Exhibition date: 
Friday, June 19, 2015 - 09:00 to Monday, June 29, 2015 - 18:00

นิทรรศการ “Shape of Remembrance”

นิทรรศการ “Shape of Remembrance”

นิทรรศการ “Shape of Remembrance” ผลงานโดย วารี แสงสุวอ (Wari Saengsuwo) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7-27 พฤษภาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00 น. ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

Exhibition date: 
Thursday, May 7, 2015 - 10:00 to Wednesday, May 27, 2015 - 18:00

Pages

Subscribe to RSS - PSG Art Gallery มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ