^ Back to Top

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

นิทรรศการร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “น้ำพระราชหฤทัย แผ่ไพศาล”

นิทรรศการร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “น้ำพระราชหฤทัย แผ่ไพศาล”

นิทรรศการร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “น้ำพระราชหฤทัย แผ่ไพศาล” จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Exhibition date: 
Friday, August 11, 2017 (All day) to Sunday, September 3, 2017 (All day)

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “งามสมบรมราชินีนาถ”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “งามสมบรมราชินีนาถ”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “งามสมบรมราชินีนาถ” จัดแสดงระหว่างวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องจัดแสดง ๑-๒ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : Queen Sirikit Museum of Textiles

Exhibition date: 
Thursday, August 4, 2016 - 04:26 to Saturday, June 30, 2018 - 04:26

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2559 ณ โถงอเนกประสงค์ 1 อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ขอเชิญชม...

Exhibition date: 
Thursday, May 19, 2016 - 10:00 to Sunday, May 29, 2016 - 19:00

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “โขนพระราชทาน”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “โขนพระราชทาน”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “โขนพระราชทาน” จัดแสดงระหว่างวันที่ วันที่ 6 สิงหาคม - 6 กันยายน 2558 ณ โถงอเนกประสงค์ 1 อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Exhibition date: 
Thursday, August 6, 2015 - 10:00 to Sunday, September 6, 2015 - 19:00

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ หัวข้อ “60 พรรษา เจ้าฟ้าแห่งศาสตร์และศิลป์”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ หัวข้อ “60 พรรษา เจ้าฟ้าแห่งศาสตร์และศิลป์”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ หัวข้อ “60 พรรษา เจ้าฟ้าแห่งศาสตร์และศิลป์” จัดโดย พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน : THAI Philatelic Museum

Exhibition date: 
Wednesday, April 1, 2015 (All day) to Thursday, December 31, 2015 (All day)

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “ราชาสานศิลป์” ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “ราชาสานศิลป์” ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” จึงถือกำหนดให้เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ในโอกาสนี้ อุทยานการเรียนรู้ TK park จัด “กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2556” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 และวันเสาร์ที่ 7 - อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 เวลา 11.00 - 17.00 น.

Exhibition date: 
Thursday, December 5, 2013 - 11:00 to Sunday, December 15, 2013 - 17:00
Subscribe to RSS - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ