^ Back to Top

พิษณุโลก

นิทรรศการ "เข้าท่า Exhibtion"

นิทรรศการ "เข้าท่า Exhibtion"

"เข้าท่า Exhibtion" นิทรรศการผลงานจากการฝึกงานของ นิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบ จะจัดระหว่างวันที่ 23 - 30 กันยายน 2556 ณ โถง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Exhibition date: 
Monday, September 23, 2013 - 10:00 to Monday, September 30, 2013 - 16:00

Pages

Subscribe to RSS - พิษณุโลก