^ Back to Top

Past Exhibitions

นิทรรศการ ที่จัดแสดงไปแล้ว

ผลงานของ ขวัญชัย สินปรุ กับการนำเสนอผลงานจิตรกรรมแนวพื้นบ้านอีสานร่วมสมัย อันมีเอกลักษณ์โดดเด่น ของรูปทรงตัวละครที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา...
Date:
2013-05-21 10:00 to 2013-06-03 19:00
An art photography thesis exhibition 2013 "NEW BORN 2013" เป็นนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภาพถ่าย ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ...
Date:
2013-05-28 (All day) to 2013-06-02 (All day)
คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ แสดงผลงานนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต ภายใต้ชื่องาน “ท่ายาก” ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม...
Date:
2013-05-31 (All day) to 2013-06-02 (All day)
"สเก็ตซ์มันอยู่ในหัว" "บางทีสเก็ตซ์ก็เป็นผลงานจริง" "แหล่งความคิดอยู่ที่คลองถม" นิทรรศการนี้เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงต้นตอความคิดของศิลปินร่วมสมัย กฤช...
Date:
2013-04-30 (All day) to 2013-06-01 (All day)
หน้าตาที่ถูกปิดบัง ห้อยกล้องไลก้า ตามองนิ่งแน่วแน่...คนนิรนามในภาพถ่ายของเอ็มมานูแอล เบอนัวร์คือใครกัน? “ตอนมาถึงกรุงเทพฯ...
Date:
2013-05-14 (All day) to 2013-06-01 (All day)
นิทรรศการ จินตลักษณ์งานช่าง รังสรรค์ศิลปกรรมประจำชาติ ครั้งที่ 3
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ กลุ่มศิลปประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง ณ หอศิลป์กรุงไทย (เยาวราช) ในวันที่ 15 - 31 พฤษภาคม 2556 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น...
Date:
2013-05-15 09:00 to 2013-05-31 17:00
“นัย ใน บริบท” คือ ความหมายที่แท้จริงซึ่งมองผ่านรูปนอกที่แฝงอยู่ในเรื่องราวที่ประทับใจ สิ่งที่มากระทบสะเทือนใจจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์...
Date:
2013-05-01 09:00 to 2013-05-31 16:00
แกร์ริท เองเงิล สถาปนิกและนักถ่ายภาพ เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1965 ที่เมืองเอสเซ่น ปัจจุบันใช้ชีวิตและทำงานอยู่ที่กรุงเบอร์ลิน...
Date:
2013-05-07 (All day) to 2013-05-31 (All day)
นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดขึ้นในวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2556...
Date:
2013-05-25 09:00 to 2013-05-30 16:30
"สนามหลวง" ชื่อนี้คงไม่มีคนไทยคนไหนไม่รู้จัก โดยเฉพาะคนไทยที่อายุ 20 ปีขึ้นไป จะรู้จักกันเป็นอย่างดีถึงบรรยากาศเดิมๆของสนามหลวง...
Date:
2013-05-02 09:00 to 2013-05-30 16:00
นิทรรศการครั้งนี้นำเสนอผลงานภาพถ่ายและวัตถุจากการทำงานศิลปะแสดงสดรวมทั้งแนวคิดของศิลปิน มงคล เปลี่ยนบางช้าง ในช่วงเวลาและพื้นที่ต่างๆ...
Date:
2013-04-20 10:00 to 2013-05-29 21:00
"โลกอีกด้านหนึ่งของคนที่มองไม่เห็นเป็นอย่างไร" ได้สะท้อนออกมาในนิทรรศการ"บทเรียนในความมืด" (Dialogue in the Dark) เปิดให้เข้าชมทุกวัน วันละ 25 รอบ...
Date:
2013-05-21 11:30 to 2013-05-29 17:30

Pages