^ Back to Top

นิทรรศการ / Exhibition

นิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ/ออกแบบ นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการศิลปนิพนธ์ งานเทศกาลหนัง/ภาพยนตร์ รวมถึง งานแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี งานเทศกาล และนิทรรศการความรู้ต่างๆ

นิทรรศการ โดย มรกต เกษเกล้า, สุดศิริ ปุยอ๊อก และจิรัชญา พริบไหว 3 ศิลปินหญิง ที่มีบาทหน้าที่ที่ต่างกันทางศิลปะ จัดแสดงนิทรรสการระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 20.30 น. ณ Gallery Seescape เมื่อลูกศิษย์ชวนอาจารย์...
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA BANGKOK ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ "ระดับน้ำ - ระดับจิต" โดย ถาวร โกอุดมวิทย์ พร้อมพิธีเปิดตัวหนังสือ "Thavorn Ko-udomvit : Selected Works, 1978 – 2013"  พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 18....
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ปัจจุบันกาล (The moment period of time ) โดยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้ง 11 คนและผลงานกว่า 20 ชิ้น ได้แก่ • นายจรุงศักดิ์ รอดคืน • นางสาวคำซียะห์...
การแสดงศิลปกรรมของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. จัดแสดงระหว่างวันที่ท ๓ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๙...
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ( ศ.ศ.ป. )  กำหนดการ จัดนิทรรศการเอกลักษณ์ ผ้าโบราณของไทย ในอดีต ภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทยที่ควรรักษา ภายใต้ชื่องาน “ศตวรรษา  ผ้าโบราณไท”  ในระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2...
อาร์ทเทอรี่ โพสต์-โมเดิร์น แกลเลอรี่ ภูมิใจนำเสนอ Group Exhibition แห่งปี ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ทั้งไทยและเทศ 8 ท่าน ซึ่งล้วนมีผลงานเป็นเอกลักษณ์และได้จัดแสดงในประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย โดย 4 ศิลปินต่างชาติ ได้แก่ Dan...
ไม่เคยมีใครถ่ายภาพวัยเด็กได้แบบนี้เลย ไม่มีคิกขุเป็นสิ่งขวางกั้น จึงมีเพียงแรงสัมผัสแห่งประสบการณ์ตรงในเลนส์ของเขา เขาเหล่านี้ไม่ใช่คนตัวเล็กแต่เป็นสิ่งที่เขาเป็น: จิตสำนึกวิญญาณเวียนว่ายตายเกิด ที่กลับมาสัมผัสชีวิตอันเข้มข้นอีกครั้งหนึ่ง:...
นิทรรศการหุ่นจำลองบ้านเรือนไทยสี่ภาค ผลงานจากชั้นปีที่1 วิชาวัสดุและการก่อสร้าง2 ของนักศึกษาชั้นปีัที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงที่ : หอศิลป์พระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เวลาจัดแสดง : จันทร์...
ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม. ศิลปากร จัดแสดงงานศิลปะไทย ซึ่งประยุกต์ให้เป็นงานศิลปะร่วมสมัย ที่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นไทย ในนิทรรศการ “นวัตกรรมศิลปะไทย”...
เป็น Thesis Exhibition ของนักศึกษาภาคสถาปัตยกรรม รุ่น 15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดแสดงระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2556 ณ Eden Zone ชั้น 3 Central World Eden ชั้น 3 และจะมีพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556...

Pages