^ Back to Top

นิทรรศการ / Exhibition

นิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ/ออกแบบ นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการศิลปนิพนธ์ งานเทศกาลหนัง/ภาพยนตร์ รวมถึง งานแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี งานเทศกาล และนิทรรศการความรู้ต่างๆ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม. ศิลปากร จัดแสดงงานศิลปะไทย ซึ่งประยุกต์ให้เป็นงานศิลปะร่วมสมัย ที่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นไทย ในนิทรรศการ “นวัตกรรมศิลปะไทย”...
เป็น Thesis Exhibition ของนักศึกษาภาคสถาปัตยกรรม รุ่น 15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดแสดงระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2556 ณ Eden Zone ชั้น 3 Central World Eden ชั้น 3 และจะมีพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556...
นิทรรศการภาพวาด วัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-ปากีสถาน โดย จิมมี่ เอ็นจิเนีย จิตรกรชาวปากีสถาน จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 07 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดย สถานทูตปากีสถาน ประจำประเทศไทย...
นิทรรศการจิตรกรรม ผลงานโดย มะนูล ขันหล่อ เป็นการสื่อถึงมุมมองและประสบการณ์ของศิลปินตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่ก้าวเดิน และเสมือนเป็นอีก 1 รอบของชีวิตในการถ่ายทอดสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ วิถีชีวิต ศาสนาสถาน สถาปัตยกรรม...
หลังจากผ่านมาเป็นเวลากว่า 4 เดือน ตอนนี้โครงการ Use Me Again ใส่ความคิดพิชิตขยะ ปีที่ 1 ก็ใกล้จะปิดฉากลงแล้วนะครับ สำหรับพี่ๆ เพื่อนๆ ที่กำลังลุ้นว่าผลงานชิ้นใดจะชนะเลิศ คว้าทริปลอนดอนไปครอง หรืออยากเห็นผลงานจริงที่เข้ารอบสุดท้ายว่าจะเก๋ จะเท่ จะแนว...
นิทรรศการ เข้า ๆ ออก ๆ หรือ In and Out เป็นนิทรรศการศิลปะ แสดงผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน 11 ท่านดังนี้ กุลภาค ชินธนากร, นคินทร์ พูนศรี, นิโลบล เต็มสุขสันต์, ประไพพรรณ อัศวศิริเลิศ, มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, วิชยาดา ปราบนอก, สรัช สินธุประมา, สรวงพัชร์...
นิทรรศการ “The Reality of Simple Lifestyle” มาร่วมชื่นชม ‘สัจจะในชีวิตสามัญ’ ถ่ายทอดโดยศิลปิน ชัยวุฒิ เทียมปาน จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2556 ณ หอศิลป์ “ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์” สุขุมวิท 31 แยก 2 กรุงเทพฯ เปิดทำการวันอังคาร -...
นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 8 โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณพสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ ๑๔...
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดนิทรรศการภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (The 3rd Bangkok Triennale International Print and Drawing...
นิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ลานกิจกรรมอีเดน ชั้น 33 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2556 และมีพิธีเปิดงานในวันที่ 14 มิถุนายน 2556

Pages