^ Back to Top

นิทรรศการ / Exhibition

นิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ/ออกแบบ นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการศิลปนิพนธ์ งานเทศกาลหนัง/ภาพยนตร์ รวมถึง งานแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี งานเทศกาล และนิทรรศการความรู้ต่างๆ

นิทรรศการ "สีสันพรรณพฤกษ์ ณ ศรีนครินทร์" เป็นผลงานโดย อาจารย์จรูญ บุญสวน จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน - 12 สิงหาคม 2556 และชอเชิญร่วมเปิดงาน วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 ในบริเวณ ชั้น 2 ของอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ตึก สว.1 อาคาร 19...
PIM Master Degree Thesis Exhibition 2012
นิทรรศการวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นิทรรศการศิลปะครั้งนี้จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 6 - 25 มิถุนายน 2556 วันจันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 16.00 น. / วันเสาร์ 10.00 – 17.00 น....
สัมผัสศิลปะและธรรมะศิลป์ กับงาน "เอสพลานาดอาร์ตโชว์ครั้งที่ 8" ณ พื้นที่กิจกรรมพิเศษ ชั้น2 ศูนย์การค้าเอสพลานาดแคราย-งามวงศ์วาน ในงานจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมด้วยนิทรรศการศิลปะไทย "เส้นสีลีลาไทย" ทั้งแบบไทยประเพณี ไทยประยุกต์ ร่วมสมัย พุทธศิลป์...
นิทรรศการ “ความทรงจำ” เป็นผลงานที่ถ่ายทอดโดย อังกฤษ อัจฉริยโสภณ ซึ่งเป็นงานจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเวลา ความทรงจำ และความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. – 19.00 น. (เปิดทุกวัน...
นิทรรศการ “ลอด ข้าม ผ่าน โครง : Trans-structurity” โดย ทัศนัย เศรษฐเสรี ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2556 โดยจะมีการเปิดงานนิทรรศการในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ แกลเลอรี่ 338 Oida ตั้งอยู่ที่ 028/5 อาคารพงษ์อมร ชั้น 4...
จิตรกรรมนามธรรม หรือ Abstrac Painting ศิลปินเจ้าของผลงานคือ จรูญ บุญสวน (Charoon Boonsuan) จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน - 12 กรกฏาคม 2556 ณ ชั้น 2 People's Gallery หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 18....
ขอเชิญชมนิทรรศการ “คราบ” (blemish) โดยศิลปิน ดิฐพงษ์ บุญสนอง (Ditapong Boonsanong) และสมรักษ์ มณีมัย (Somrak Maneemai) เป็นงานจิตรกรรม ซึ่งได้รวมประสานระหว่างคราบของความทรงจำ จินตนาการ กับคราบและร่องรอยในเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน...
In Transit เป็นนิทรรศการกึ่งพื้นที่ทดลอง ผ่านการตีความ และมุมมองที่มีต่อสื่อภาพ visual materials ของจักรวาล นิลธำรงค์ และศิลปินรุ่นใหม่อีก 4 ท่าน เอกภณ เศรษฐสุข แก่นสาร รัตนสมฤกษ์ ศิวกร เทศะบำรุง และ นัสรี ละบายดีมัญ...
นิทรรศการ “Beauty : บิวตี้” โดย สุริวัลย์ สุธรรม นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับความลุ่มหลงทางวัตถุที่มอมเมาให้หญิงสาวมากมายคลั่งไคล้ไปกับการตกแต่งตนเองให้สวยงามด้วยเครื่องประดับ เครื่องสำอาง และวัตถุสวยๆ งามๆ...
นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดขึ้นในวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ โถง 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Pages