^ Back to Top

นิทรรศการเรื่องและภาพ วิถีทางเรียนรู้เข้าใจความหมาย “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” ในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "หมู่บ้านหิ่งห้อย :Firefly Village"

นิทรรศการเรื่องและภาพ วิถีทางเรียนรู้เข้าใจความหมาย “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” ในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "หมู่บ้านหิ่งห้อย :Firefly Village"

นิทรรศการเรื่องและภาพ วิถีทางเรียนรู้เข้าใจความหมาย “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” ในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "หมู่บ้านหิ่งห้อย :Firefly Village" ผลงานโดย อาวุธ อังคาวุธ (Arwut Ankawut) จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 26 เมษายน 2558 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

นิทรรศการเรื่องและภาพ วิถีทางเรียนรู้เข้าใจความหมาย “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” ในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "หมู่บ้านหิ่งห้อย" โดยศิลปิน อาจารย์อาวุธ อังคาวุธ จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 26 เมษายน 2558 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)

Exhibition date: 
27 Feb 2015 - 08:30 to 26 Apr 2015 - 17:30