^ Back to Top

นิทรรศการ “ศิลปะเพื่อเด็กกำพร้า”

นิทรรศการ “ศิลปะเพื่อเด็กกำพร้า”

นิทรรศการ “ศิลปะเพื่อเด็กกำพร้า” ผลงานโดยกลุ่มศิลปินดาวเดือน จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 10 มิถุนายน 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. โดยคุณกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ให้เกียติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัย จังหวัดกระบี่

เชิญร่วมเปิดงานนิทรรศการ“ศิลปะเพื่อเด็กกำพร้า” โดยกลุ่มศิลปินดาวเดือน โดยมีคุณกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ให้เกียติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ ซึ่งในวันเปิดงานได้มีการจัดแสดงดนตรีพื้นบ้านจากวง “รองแง็งน้อยสวนกวี” ในวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมันจังหวัดกระบี่

โดยกลุ่มศิลปินดาวเดือน อาทิ

  1. น.ส. อัสมา ปาทาน
  2. นายมูฮัมหมัดโตโรยี แวกือจิ
  3. นายธรรรัตน์ มาทิพย์
  4. น.ส.อรชุมา เจ๊ะแว
  5. นายแวสุไลมาน โต้ะกะ
  6. น.ส.ปราณิสา ทองขำ
  7. นายสุไลมาน ยาโม
  8. นายศุภกิจ หะยีเจ๊ะแว

ความเป็นมา
ปัญหาเด็กกำพร้า ความไม่สมบูรณ์ ทำให้เยาชนขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดสิ่งแวดล้อมที่ดี ขาดภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้เยาวชนเหล่านั้นไม่สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต ได้ เพราะเหตุนี้ศิลปินจึงได้ตระหนักเกี่ยวกับปัญหาของเด็กกำพร้า การช่วยเหลืออย่างจริงจังและต่อเนื่องจะช่วยให้เยาวชนเหล่านั้นพร้อมที่จะ ใช้ชีวิตต่อไป โดยศิลปินได้จัดนิทรรศการ “ศิลปะเพื่อเด็กกำพร้า” ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคม และ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนิทรรศการ “ศิลปะเพื่อเด็กกำพร้า” จัดแสดงระหว่างวันที่  29 เมษายน – 10 มิถุนายน 2557
สามารถเข้าชมได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เวลาทำการ 10.00 น. – 17.00 น.

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หอศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดกระบี่ ถ.อิศรา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
Tel. 0 – 75630 – 061 , e-mail : krabiartmuseum.2551@gmail.com

Exhibition date: 
29 Apr 2014 - 10:00 to 10 Jun 2014 - 17:00