^ Back to Top

นิทรรศการจิตรกรรม "ความประทับใจในสีสันธรรมชาติ"

นิทรรศการจิตรกรรม "ความประทับใจในสีสันธรรมชาติ"

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมภาพวาด "ความประทับใจในสีสันธรรมชาติ" ผลงานโดย อ.จรูญ บุญสวน จิตรกรอาวุโสระดับชาติชาวสิงห์บุรี ชมภาพวาดงานอิมเพรสชั่นนิสกว่า 30 ชิ้นงาน จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป ณ บ้านวงศ์บุรีสีชมพู ถนนคำลือ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ชมฟรี

Province: 
Exhibition date: 
8 Feb 2014 - 08:00 to 8 Mar 2014 - 17:00