^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 17 "ช่างกล้า"

นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 17 "ช่างกล้า"

นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 17 "ช่างกล้า" ผลงานโดยนักศึกษาสายวิชาทัศนศิลป์ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรมและประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดระหว่างวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 57 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหวิทยาลัยขอนแก่น

หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 17 "ช่างกล้า" สะท้อนแนวคิด อัตลักษณ์ ความสร้างสรรค์ โดยนักศึกษาสายวิชาทัศนศิลป์ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรมและประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาตร์ มข. ระหว่าง 16-28 กุมภาพันธ์ 57 ซึ่งพิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 57 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

การจัดแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 17 ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้รับ ประสบการณ์ความรู้ รวมถึงแลกเปลี่ยนทัศนคติจากการวิจารณ์ของศิลปิน คณาจารย์และบุคคลทั่วไป พร้อมถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานนิทรรศการและเป็นแรงบันดาลใจต่อเยาวชนและนัก เรียนนักศึกษาตลอดจนผู้ที่รักในงานศิลปะร่วมสมัย ในการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานให้ทรงคุณค่า นำความภาคภูมิใจแก่วงการศิลปะร่วมสมัยของนักเรียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ขอนแก่นต่อไป

สำหรับนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 17 "ช่างกล้า" จัดแสดงระหว่างวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 57 ณ หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 4333 2035, 0 4333 2760 ภายใน 11910

Exhibition date: 
16 Feb 2014 - 10:00 to 28 Feb 2014 - 19:00