^ Back to Top

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30 จะจัดระหว่างวันที่ 3 - 30 ธันวาคม 2556 เปิดให้เข้าชม 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในวันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป มีผลงานให้เข้าร่วมแสดงจำนวน 107 ชิ้น และจัดแสดงยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ในทุกภูมิภาค เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมสัมผัส และสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ สร้างประโยชน์ต่อวงการศิลปะของไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 4333 2035, 0 4333 2760 ภายใน 11910

Exhibition date: 
3 Dec 2013 - 10:00 to 30 Dec 2013 - 19:00