^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่าย "คุณจะอยู่ที่ตรงนั้น : You will Be There"

นิทรรศการภาพถ่าย "คุณจะอยู่ที่ตรงนั้น : You will Be There"

นิทรรศการภาพถ่าย "คุณจะอยู่ที่ตรงนั้น : You will Be There" ผลงานโดย โอม พันธุ์ไพโรจน์ (Ohm Phanphiroj) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2567 และจะมีพิธีเปิดในนวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. ณ Head High Second Floor

"You Will Be There" - คุณจะอยู่ที่ตรงนั้น
นิทรรศการภาพถ่ายโดย
โอม พันธุ์ไพโรจน์
1 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2567

เปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น.
ณ Head High Second Floor เชียงใหม่

Head High Second Floor มีความยินดีที่จะนำเสนอ “You Will Be There” นิทรรศการภาพถ่ายโดย โอม พันธุ์ไพโรจน์

คำกล่าวของศิลปิน
"คุณจะอยู่ที่ตรงนั้น" ("You Will Be There") เป็นการถ่ายทำภาพส่วนตัว (self-portrait) ที่สำรวจประเด็นเกี่ยวกับตัวตน อัตลักษณ์ เพศสภาพ และบทบาททางเพศ ในการแสดงศิลปะครั้งนี้ ผม ต้องการสื่อสารเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและ ผู้อื่นในบริบทอันลึกซึ้ง ทั้งทาง พื้นที่ส่วนตัวและที่สาธารณะ โดยเปิดบทสนทนาเกี่ยวกับเชื้อชาติ เพศ การแสดงบทบาทสมมติ ความยั่วยวน ความปรารถนา และการยอมรับ ด้วยการถ่ายภาพตัวตนอันเปลือยเปล่า นิทรรศการรูปถ่ายชุดนี้ ผมได้เผชิญหน้า กับความไม่มั่นคงและความอ่อนแอของตัวเอง ซึ่งนำไปสู่การตั้งคำถาม และการค้นพบตัวตนและการยอมรับ สภาพชีวิตจิตใจ และความไม่แน่นอนของ ชีวิต รวมถึงการปลดปล่อยสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้จากความเห็นของผู้อื่น ภาพแต่ละภาพเกิดจากการที่ผมมองตัวเองและผลสะท้อนต่อ สังคมโลกและผู้อื่น การสร้างภาพเหล่านี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัว เกี่ยวกับการเดินทางเข้าสู่โลกที่มีมุมมองอันซับซ้อน เผยให้เห็นถึงตัวตนและการถูกตัดสิน รวมไปถึงความปรารถนาในการเปิดโลกทัศน์และค้นหาเพื่อทำความเข้าใจ ในความแตกต่างของแต่ละบุคคลเพื่อทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ บนพื้นฐานของการยอมรับ ศิลปะชุดนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทำเพื่อตอบสนองตัวตนต่อความปรารถนาที่จะเข้าใจตัวเองเท่านั้น แต่ยังแสวงหาสถานที่อันนำไปสู่โลกสากลที่กว้างขึ้นอีกด้วย

ประวัติศิลปิน
โอม พันธุ์ไพโรจน์ เป็นศิลปินด้านการสื่อสาร และอาจารย์สอนศิลปะที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผลงานด้านภาพยนตร์และรูปถ่ายของโอมเจาะลึกถึงประเด็นต่างๆ มากมายทางสังคม รวมถึงคำถามเชิงอัตถิภาวนิยม ความงาม ความรัก และความปรารถนา ตลอดอาชีพของเขา โอมได้อุทิศตนเพื่อไขความซับซ้อนของพฤติกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบเขตของการสื่อสารแบบอวัจนภาษา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ผลงานของโอมถือเป็นมุมมองทางเลือกของการเล่าเรื่องกระแสหลัก ซึ่งจุดประกายให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย ภายในการสำรวจทางศิลปะของเขา โอมเจาะลึกประเด็นต่างๆ เช่น ความเป็นส่วนตัว ความใกล้ชิด เพศ ความรัก ความปรารถนา และความลับ โอมใช้การถ่ายภาพและภาพยนตร์เป็นสื่อหลัก โดยทำหน้าที่เป็นทั้งสถาปนิกด้านทัศนศิลป์และนักเล่าเรื่อง จับภาพช่วงเวลาสำคัญและสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งมักไม่มีใครบอกเล่า เขามีความสนใจอย่างลึกซึ้งในพลังของภาพที่บันทึกไว้เพื่อสร้างอิทธิพล ให้ข้อมูล กระตุ้นเร้า และกำหนดรูปแบบความเข้าใจและการรับรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน อิธิพลของโอมขยายไปทั่วโลกผ่านนิทรรศการและสิ่งพิมพ์มากมาย รวมถึงหนังสือ 18 เล่ม โดย 7 เล่มเป็นโปรเจ็กต์เดี่ยว ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งอาจารย์อาวุโสด้านภาพยนตร์และการถ่ายภาพที่ วิทยาลัยทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงของแอดนา แมนเลย์ (Edna Manley Manley College of Visual and Performing Arts) ในประเทศจาเมกา นอกจากนี้ โอมยังมีส่วนร่วมสำคัญในการทำหนังสือ ที่กำลังจะออกตีพิมพ์เร็วๆ นี้ ชื่อ "You Will Be There" และ "Romanticizing Landscape"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
Head High Second Floor (ที่ตั้งแห่งใหม่) 28/1 ถนนสิงราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
+66 61 686 0660 l hello@head-high-second-floor.com   l www.head-high-second-floor.com
เวลาทำการ: ตามนัดหมาย

Exhibition date: 
1 Jun 2024 - 15:00 to 13 Jul 2024 - 19:00