^ Back to Top

นิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า"

นิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า"

นิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า" โดยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 11 สิงหาคม 2567 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ จังหวัดนครนายก
.
ขอเชิญชวนทุกท่าน มาเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตลอดรัชสมัย และเรื่องราวการสร้างความเป็นพลเมือง ตามหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายในนิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า"
.
สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ จังหวัดนครนายก สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
.
นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 11 สิงหาคม 2567
เปิดให้บริการ: วันพุธ - วันอาทิตย์
เวลา: 09.00 -16.00 น.

Exhibition date: 
29 May 2024 - 09:00 to 11 Aug 2024 - 16:00