^ Back to Top

นิทรรศการ "Silent Cry from the borderlands"

นิทรรศการ "Silent Cry from the borderlands"

นิทรรศการ "Silent Cry from the borderlands" โดย แม่ญิงอาร์ตติสคอลเลคทีฟ พาวิเลียน จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566 - 30 เมษายน 2567 ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน

นิทรรศการ Silent Cry from the borderlands
โดย แม่ญิงอาร์ตติสคอลเลคทีฟ พาวิเลียน

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 - 30 เมษายน 2567
ณ ศูนย์ข้อมูลไร่เชิญตะวัน ในศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน, บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย
-----
นิทรรศการรอบที่ 1
วันที่ 9 ธันวาคม 2566-9 กุมภาพันธ์ 2567

เจเน็ต ไวท์ฮอลล์ / กิตติ์สินี ธันวรักษ์กิจ/ จารุวรรณ เมืองขวา /จิราวรรณ เรวัตโต /ชญานิศ ยอดบุญลือ /ณัฐสุรี เตชะทวีศิลป์ /ธัญลักษณ์ มีชำนะ /ประดับใจ สายเมืองนาย /ปัทมาภรณ์ อุณหะนันทน์ /พิรุณพร อินถา /รุจิรา โรงคำ /สรัลวลัย ปงกันมูล /สุวรรณี สารคณา / ภัทรี ฉิมนอก /ธนัชชา ไชยรินทร์ /ลูกปลิว จันทร์พุดซา /อิงอร หอมสุวรรณ์

เชียงรายและภูมิภาคในภาคเหนือได้รับผลกระทบจากฝุ่นควัน pm 2.5 ตลอดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จะทำให้เกิดการอักเสบภายในร่างกาย เข้าไปทำลายระบบต่างๆ ในเซลล์ของปอด ทำให้เกิดโรคทั้งระบบหัวใจและหลอดเลือดและมะเร็งในระยะยาว โดยฝุ่นควันนั้นมาจากการเผาในประเทศของพื้นที่เกษตรกรรม ไฟป่าและยังมีควันจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาว พม่า

เชียงรายในฐานะเมืองชายแดน ที่มลพิษไร้พรมแดนนั้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ทำให้ศิลปินแม่ญิงฯ ในฐานะประจักษ์พยานร่วมเหตุการณ์และเป็นผู้ประสบภัย ต้องการแสดงออกถึงความจริง ความหวัง ความฝัน โดยได้สร้างสรรค์งานศิลปะเสมือนเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ปัจจุบัน ที่จะสะท้อนไปถึงเพื่อนร่วมโลก การส่งเสียงเล็กๆ ของเรา จากมุมหนึ่งของพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์กลาง เพื่อหวังว่าในอนาคตเราจะมีสิทธิ์ มีอากาศหายใจที่ดีกว่านี้

----------------------------------

Silent Cry from the borderlands
by Maeying Artists Collective Pavilion

December 9, 2023 – April 30,2024
Venue: The information center of Chern Tawan International Meditation Center

The first part of the exhibition will on view from December 9, 2023 - February 9, 2024

Janette Whitehall/ Kitsinee Dhunwarukkij / Jaruwan Mueangkhwa / Jirawan Rewatto / Chayanis Yodboonlue / Natsuree Techawiriyataweesin / Tanyalak Meechumna / Pradupjai Saimueangnai / Patthamabhorn Unhanandana / Pirunporn Intha/ Rujira Rongkam / Saranwalai Pongkanmool / Suwannee Sarakana / Pattree Chimnok / Thanatcha Chairin/ Lugpliw Junpudsa / Eng - on Homsuwan

For the past decade, Chiangrai and neighbouring provinces have been severely affected by air pollution, primarily the result of burning anything - from household rubbish to widespread forest and field crop clearances - within Thailand and outside our borders.. The resultant smog is hazardous to the health of us all and closes the doors on our daily lives and future well being.

The Maeying Artists collective have created a body of work to express our views of this harsh reality, to help raise awareness of the issues. As women artists, we are deeply invested in oùr local communities and wish for a future where clean air is a fundamental right for all.

https://maps.app.goo.gl/J9c4BMiAMn6kz1qo8
กลุ่มศิลปินแม่ญิง Maeying Artists Collective
Open everyday 8:00 - 17:00

Exhibition date: 
9 Dec 2023 - 08:00 to 30 Apr 2024 - 17:00