^ Back to Top

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "ภูผาสู่อันดามัน"

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "ภูผาสู่อันดามัน"

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "ภูผาสู่อันดามัน" ครั้งที่ 5 โดยความร่วมมือกันระหว่าง สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิลปินภาคอีสาน ร่วมกับ แผนกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศิลปินภาคใต้ จัดแสดงระหว่างวันที่ โดยมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป (เริ่มลงทะเบียน 16.30 น.) ณ หอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 4333 2035, 0 4333 2760 ภายใน 11910

Exhibition date: 
4 Nov 2013 - 10:00 to 29 Nov 2013 - 19:00