^ Back to Top

นิทรรศการ "บูชาครู บูชาอดีต : For my teacher, For my past"

นิทรรศการ "บูชาครู บูชาอดีต : For my teacher, For my past"

นิทรรศการ "บูชาครู บูชาอดีต : For my teacher, For my past" ผลงานโดย ทรงเดช ทิพย์ทอง (Songdej Thipthong) จัดแสดงระกว่างวันที่ 14 มกราคม - 18 มีนาคม 2566 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย

นิทรรศการ บูชาครู บูชาอดีต
โดย ทรงเดช ทิพย์ทอง
ศิลปินรับเชิญ อาจารย์วิจิตร นาเมืองรักษ์

เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.
ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย
ประธานในพิธี: รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานมูลนิธิมดชนะภัย

นิทรรศการจัดแสดง วันที่ 14 มกราคม –18 มีนาคม 2566
ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย
แกลเลอรี เปิดให้เข้าชมฟรี 10.00 – 16.00 น. (หยุดวันจันทร์)
facebook.com/singhaklaihouse, instagram.com/singhaklaihouse

---------------------------------

Exhibition by the Honorary Guest Artist 2023 of Singhaklai House - Modchanaphai Foundation
For my teacher, For my past
by Songdej Thipthong
Invited artist Ajarn Vijit Namuangrak

Opening exhibition: Saturday 14th January 2023 at 16.00 hrs.
Guest of honor by president of Mod Chana Phai Foundation,
Associate Professor Dr. Suttisak Soralump
At Singhaklai House, Modchanaphai Foundation Chiangrai

Exhibition on view: January14 – March 18, 2023
Open hour: 10.00-16.00 hrs. (Free Admission) closed on
Mondays
More info: singhaklaihouse@gmail.com,
facebook.com/singhaklaihouse

-----------------------------------------------------

ทรงเดช ทิพย์ทอง
Songdej Thipthong

ทรงเดช ทิพย์ทอง (เชียงราย, 2512)
จบการศึกษาศิลปกรรมบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปทุมธานี และศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ ปัจจุบันพำนักอยู่ที่บ้านแม่คำสบเปิน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในฐานะศิลปินอิสระ และเป็นอาจารย์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ติดตามผลงานได้ที่ facebookเพจ Thai Art by Songdej Thipthong

ทรงเดชเป็นศิลปินในแนวไทยประเพณีที่มีความโดดเด่น และประสบความสำเร็จจากหลายเวทีการประกวดระดับชาติ เป็นที่รู้จักในแวดวงศิลปะไทย งานจิตรกรรมของเขาถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ความศรัทธา อุดมคติ ของความเป็นล้านนาที่ผูกพันธ์กับพุทธศาสนา ในบรรยากาศที่สงบ สว่าง
ร่มเย็น

นิทรรศการเดี่ยวที่สำคัญของเขาในปี 2544 รูปลักษณ์แห่งศรัทธา ณ สุรพล แกเลอรี, กรุงเทพฯ, คืนความบันดาลใจ ณ 9 Art Gallery, เชียงราย
(2547), ภายใต้ร่มเงาแห่งความปีติ ณ Number 1 Gallery, กรุงเทพฯ (2551) และการแสดงเดี่ยวในรอบ 15 ปี นิทรรศการบูชาครู บูชาอดีต 2566
เป็นการทบทวนชีวิตในการเดินทางสายศิลปะ หวนรำลึกอดีต พิจารณาปัจจุบัน และมองไปข้างหน้าของศิลปิน ทรงเดช ทิพย์ทอง

ในนิทรรศการจะจัดแสดงผลงานเก่าอันทรงคุณค่าที่มีความหมายกับศิลปิน พร้อมกับได้รับเกียรติจากอาจารย์วิจิตร นาเมืองรักษ์ อาจารย์สอนศิลปะคนแรกของเขามาร่วมแสดงเป็นศิลปินรับเชิญ นอกจากนี้ยังมีงานศิลปะเพื่อสังคมที่เขาได้ทำมาในรูปแบบของงานประติมากรรม รวมไปถึงผลงานชุดใหม่

นิทรรศการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-----------------------------------------------------

เกี่ยวกับบ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย
บ้านสิงหไคลฯ ตัวบ้านเป็นอาคารโบราณอายุ 105 ปี เรียกกันในชื่อบ้านมิชชันนารี OMF ออกแบบโดยนายแพทย์วิลเลียม เอ.บริกส์ ปัจจุบันได้รับการบูรณะ ปรับเปลี่ยนเป็นที่ทำการมูลนิธิมดชนะภัย โดยบริเวณชั้น 2 เปิดเป็นแกลเลอรี่แสดงผลงานศิลปะ และบริเวณชั้นล่างเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร สำนักงาน

บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย มีเป้าหมายในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านภัยพิบัติ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่เรื่องราวทางศิลปะให้กับผู้ที่สนใจ
โดยมีการจัดแสดงงานศิลปะ โดยมีผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง ศิลปินรุ่นใหม่ นอกจากนี้บ้านสิงหไคลฯ ยังเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมให้กับประชาชน เพื่อร่วมส่งเสริมให้เชียงรายเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเชียงรายเมืองศิลปะ

ที่ตั้ง
บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย อยู่ในบริเวณตัวเมืองเชียงราย
ตั้งอยู่บนนถนนสิงหไคล ใกล้แยกทางเข้าถนนเกาะลอย
ด้านหน้ามีร้านสีเหลืองชื่อ มดนมสด
https://g.page/singhaklaihouse

ติดต่อสอบถาม Email : singhaklaihouse@gmail.com FB :
singhaklaihouse/ IG: Singhaklaihouse

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย

Exhibition date: 
14 Jan 2023 - 08:00 to 18 Mar 2023 - 17:00