^ Back to Top

นิทรรศการ "อาเซียนลี้ลับ: ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ"

นิทรรศการ "อาเซียนลี้ลับ: ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ"

นิทรรศการ "อาเซียนลี้ลับ: ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ" (ASEAN After Dark) โดย ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Center) จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน : Rajdumnern Contemporary Art Center

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ พบกับการกลับมาอีกครั้งของนิทรรศการที่จะทำให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับผีอาเซียน "อาเซียนลี้ลับ: ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ" (ASEAN After Dark)

การกลับมาในครั้งนี้เราขอรับประกันความอัดแน่น! ทั้งความรู้และเหล่าคุณผี ให้เพื่อนๆ ได้มาทำความรู้จักทักทายกันอย่างจุใจแน่นอน

เตรียมตัวให้พร้อม! แล้วมาร่วมกันค้นหาความเหมือน ความต่าง และแนวทางในการหลอกหลอนของผีอาเซียนแบบใกล้ชิดในนิทรรศการ "อาเซียนลี้ลับ: ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ"

ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น ๓

Exhibition date: 
18 Oct 2022 - 10:00 to 30 Dec 2022 - 17:00