^ Back to Top

นิทรรศการ "THE PURSUIT OF HAPPINESS"

นิทรรศการ "THE PURSUIT OF HAPPINESS"

นิทรรศการ "THE PURSUIT OF HAPPINESS" ผลงานโดย นิติพล เลาย้าง (Nitipol Laoyang), ณรงชัย ประทุมมาตย์ (Narongchai Pratummat) และ สิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย (Siriratda Noiwichai) จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2565 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย

THE PURSUIT OF HAPPINESS
โดย 3 ศิลปิน
นิติพล เลาย้าง, ณรงชัย ประทุมมาตย์, สิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย
เปิดนิทรรศการวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.
โดย อาจารย์นคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการไร่แม่ฟ้าหลวง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 15 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2565
ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย
แกลอรี่ เปิดให้เข้าชม 10.00-16.00 น. (หยุดวันจันทร์) เข้าชมฟรี

-------

Singhaklai House invites you to the opening reception
“THE PURSUIT OF HAPPINESS” art exhibition
by Nitipol Laoyang, Narongchai Pratummat, Siriratda Noiwichai

Opening exhibition : Saturday 15th October 2022 at 15.00 hrs.
Guest of honor : Ajarn Nakorn Pongnoi director of the Mae Fah
Luang Art & Culture Park (Rai Mae Fah Luang)
At Singhaklai House, Modchanaphai Foundation Chiangrai

Exhibition on view: October 15- November19, 2022
Singhaklai House, Modchanaphai Foundation Chiangrai
Gallery open 10.00-16.00 hrs. closed on Mondays (Free Admission)
More info: singhaklaihouse@gmail.com,
facebook.com/singhaklaihouse

----

นิทรรศการ THE PURSUIT OF HAPPINESS เป็นการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมของ 3 ศิลปิน ที่มีแนวทางในการสร้างสรรค์แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคที่เลือกใช้ หรือภาพหลักที่ปรากฎในผลงาน เช่น คน สัตว์ และวิวทิวทัศน์ แต่ความแตกต่างทั้งหมดนี้ มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะสื่อถึงเรื่องเดียวกัน คือการถ่ายทอดอารมณ์แห่งความสุข ความงดงาม ความประทับใจต่อสิ่งที่พบเห็น และความสุนทรีย์ในชีวิต โดยผ่านวิธีการแสดงออกที่แตกต่างกันไปตามเทคนิคและความรู้สึกภายใน จิตใจของศิลปินแต่ละท่าน

นิติพล เลาย้าง (เชียงใหม่, 2533) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่ และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยศิลปะกวางสี ประเทศจีน ปัจจุบันพำนักและประกอบอาชีพศิลปินอิสระอยู่ในจังหวัดเชียงราย สนใจในเทคนิคการวาดภาพรูปแบบจิตรกรรมหมึกจีน และสีน้ำมัน

ณรงชัย ประทุมมาตย์ (ร้อยเอ็ด, 2533) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันประกอบอาชีพศิลปินอิสระอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคอีสาน สนใจเทคนิคการวาดภาพรูปแบบจิตรกรรม เทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าใบ

สิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย (กาฬสินธุ์, 2533) จบการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบอาชีพศิลปินอิสระและพำนักอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์
สนใจในเทคนิคการวาดภาพรูปแบบจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมัน

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย เปิดให้เข้าชมเวลา 10.00-16.00 น. (หยุดวันจันทร์) เข้าชมฟรี รายละเอียดเพิ่มเติม
www.facebook.com/singhaklaihouse, singhaklaihouse@gmail.com

เกี่ยวกับบ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย
บ้านสิงหไคลฯ ตัวบ้านเป็นอาคารโบราณอายุ 104 ปี เรียกกันในชื่อบ้านมิชชันนารี OMF ออกแบบโดยนายแพทย์วิลเลียม เอ.บริกส์ ปัจจุบันได้รับการบูรณะ ปรับเปลี่ยนเป็นที่ทำการมูลนิธิมดชนะภัย โดยบริเวณชั้น 2 เปิดเป็นแกลอรี่แสดงผลงานศิลปะ และบริเวณชั้นล่างเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร สตูดิโอ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย มีเป้าหมายในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านภัยพิบัติ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่เรื่องราวทางศิลปะให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีการจัดแสดงงานศิลปะ โดยมีผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง ศิลปินรุ่นใหม่
นอกจากนี้บ้านสิงหไคลยังเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมให้กับประชาชน เพื่อร่วมส่งเสริมให้เชียงรายเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเชียงรายเมืองศิลปะ

วันเวลาทำการในบ้านสิงหไคล ฯ
- ร้านกาแฟบ้านมด เปิดบริการ เวลา 09.00-17.00 น. ปิดวันจันทร์
- แกลอรี่ชั้น 2 เปิดให้เข้าชม เวลา 10.00 – 16.00 น.
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ปิดวันจันทร์

ที่ตั้ง
บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย อยู่ในบริเวณตัวเมืองเชียงราย
ตั้งอยู่บนนถนนสิงหไคล ใกล้แยกทางเข้าถนนเกาะลอย
ด้านหน้ามีร้านสีเหลืองชื่อ มดนมสด
https://g.page/singhaklaihouse

ติดต่อสอบถาม
Email : singhaklaihouse@gmail.com
FB : singhaklaihouse
IG: Singhaklaihouse

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย

Exhibition date: 
15 Oct 2022 - 10:00 to 19 Nov 2022 - 16:00