^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่ายดาราศาสตร์ "บ้านเเห่งดวงดาว : HOME OF STAR EP.1"

นิทรรศการภาพถ่ายดาราศาสตร์ "บ้านเเห่งดวงดาว : HOME OF STAR EP.1"

นิทรรศการภาพถ่ายดาราศาสตร์ "บ้านเเห่งดวงดาว : HOME OF STAR EP.1" โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ (Associate Professor Kanta Poonpipat Foundation) จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2565 ณ Chiang Mai House of Photography

หอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญท่านเข้าชมนิทรรศการภาพถ่าย
"บ้านเเห่งดวงดาว" HOME OF STAR EP.1

นิทรรศการภาพถ่ายดาราศาสตร์ผลงานของช่างภาพในชมรมคนรักในดวงดาว คือชุมชนของผู้คนที่สนใจ ชื่นชอบเรื่องของดวงดาวทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และความงดงามของดวงดาวอันเป็นศิลปะ เราสังเกตการณ์และบันทึกภาพถ่าย แบ่งปันเทคนิคการถ่ายภาพ เป็นแหล่งความรู้ ร่วมทำกิจกรรมทางดาราศาสตร์ ทั้งการสอน-อบรมภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ

นำเสนอเรื่องราวผ่านภาพถ่ายดวงดาวและวัตถุท้องฟ้าชนิดต่างๆ ผ่านมุมมองของนักถ่ายภาพสมาชิกชมรมคนรักในดวงดาว ประกอบด้วยภาพถ่ายจากสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยตั้งแต่หอดูดาวส่วนบุคคล, เขตชานเมือง, ชุมชนอนุรักษ์ฟ้ามืด, และอุทยานแห่งชาติ โดยมุ่งสื่อสารความงดงามของภาพถ่ายในแง่ของความสุนทรียภาพที่มาพร้อมกับเรื่องราวน่าสนใจของวัตถุท้องฟ้าเหล่านั้นในแง่มุมวิทยาศาสตร์ ความสุนทรีย์นั้นให้การจรรโลงใจ ในขณะที่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจ นอกจากนี้ภาพถ่ายยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ดาราศาสตร์ให้เกิดทั้งรายได้และความตระหนักรู้ในความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

นิทรรศการประกอบด้วยภาพถ่าย, คำบรรยายวัตถุและวิธีการถ่ายภาพของวัตถุท้องฟ้าในหัวข้อวัตถุในห้วงลึกอวกาศ, สมาชิกในระบบสุริยะ, ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์, ภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้ากับแลนด์สเคปและเขตอนุรักษ์ฟ้ามืดสากล

การดูดาวและบันทึกภาพดวงดาวไม่เพียงแต่ทำให้เราถ่อมใจลงและทำให้เข้าใจตนเองมากขึ้น แต่อาจได้มาซึ่งคำตอบของคำถามถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสรรพสิ่งก็เป็นได้

จัดเเสดงตั้งเเต่วันที่ 30 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2565
เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - ศุกร์
ตั้งเเต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
(หยุดเสาร์ - อาทิตย์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์)

พิธีเปิด 30 กันยายน 2565
เวลา 18.00 น.
ณ อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Photo Exhibition : Home of Star ep 1.

These photos of stars and other celestial objects are used to tell stories through the eyes and gears of our members. It includes images from a variety of locations throughout Thailand, including private observatories, suburbs, dark sky reserve communities, and national parks.

Its goal is to communicate the aesthetic beauty of photography alongside the fascinating stories of those celestial objects from a scientific standpoint. Aesthetics enlightens, whereas scientific knowledge educates. Furthermore, photography drives the economy in terms of both income and environmental awareness through an eco-astro tourism.

The exhibition includes photographs, object descriptions, and photographic methods on the topics of Deep Space Objects, Solar System Members, Astronomical Phenomenon, Sky Objects and Landscape Photographs, and the International Dark Sky Reserve.

Stargazing and star photography not only humbles and enlightens us. However, the question of the beginning and end of all things may be answered.

Stargazing and star photography not only humble us but also increase our self-awareness. Moreover, an answer to the question of the beginning and end of all things may be obtained.

Open. September 30 - November 15, 2022.
Monday - Friday
From 8:30 a.m. - 4:30 p.m.
(Closed on Saturday - Sunday and public holidays)

Opening ceremony 30 September 2022
at 6:00 p.m.
At Chiang Mai House of Photography Phra Pokklao Road, Si Phum Subdistrict, Mueang District, Chiang Mai Province

Exhibition date: 
30 Sep 2022 - 08:30 to 15 Nov 2022 - 16:30