^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ "นายถ้านายรักฉัน นายทำงาน"

นิทรรศการศิลปะ "นายถ้านายรักฉัน นายทำงาน"

นิทรรศการศิลปะ "นายถ้านายรักฉัน นายทำงาน" เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2565 รำลึก 130 ปี ศิลป์ พีระศรี "ศิลป์ ศิลปะ ศิลปิน ศิลปากร เชียงราย" จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 แลัจะมีพิธีเปิดในวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ 9 Art Gallery

ประชาสัมพันธ์นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ
"ศิลป์ ศิลปะ ศิลปิน ศิลปากร เชียงราย"

9 Art Gallery ร่วมกับ สมาคมขัวศิลปะ ร้านสุข และคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>> ขอเชิญชวนผู้มีใจรักและชื่นชอบในงานศิลปะทุกท่านไม่จำกัดเพศ วัย สถาบัน ร่วมกิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี ในแบบฉบับอาร์ต ๆ <<<
กิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2565 รำลึก 130 ปี ศิลป์ พีระศรี "ศิลป์ ศิลปะ ศิลปิน ศิลปากร เชียงราย" และพิธีเปิดนิทรรศการ “นายถ้านายรักฉัน นายทำงาน”

วันที่ 15 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ 9 Art Gallery (ห้าแยกพ่อขุน ถนนพหลโยธินฝั่งขาขึ้น เลยธนาคารทหารไทยธนชาต)

พิธีเปิดนิทรรศการ "นายถ้านายรักฉัน นายทำงาน" โดยศิลปินศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
1. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง
2. อาจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ
3. เริงศักดิ์ บุณยวาณิชกุล
4. ทรงเดช ทิพย์ทอง
5. ดอยธิเบศร์ ดัชนี
6. ธัญพิสิษฐ์ แสนจันทร์
7. สรัลวลัย ปงกันมูล
8. มานิตย์ กันทะสัก
9. ทนงศักดิ์ ปากหวาน
10. วาทิตย์ เสมบุตร
11. นพนันท์ ทันนารี
12. ขจรเดช หนิ้วหยิ่น
13. กฤษดา กันทะสัก
14. วัชระ กว้างไชย์
15. กาญจนา ชลศิริ
16. ธนกิต พรหมอยู่
17. สราวุฒิ คำมูลชัย
18. ปรีชา ชัยสร
19. เอนก ชมพูวงค์
20. จิตรกร เทศชื่น
21. สิปปภาส แก้วรากมุข
22. ชนัชญา ต๊ะป้อ
23. ธนนันท์​ ใจสว่าง​

** ประธานในพิธีโดย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
*** แขกรับเชิญกิตติมศักดิ์โดย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ

กำหนดการดังนี้
เวลา 18.00 น. เป็นต้น พบปะพูดคุยเพื่อทำความรู้จักกันและแนวทางในการทำกิจกรรม วางดอกไม้รำลึกถึงอาจารย์ศิลป์ พีระศรี
เวลา 19.00 น. พิธีรำลึกถึงอาจารย์ศิลป์ พีระศรี (จุดเทียน ร้องเพลง Santa Lucia) และพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ

- บุคคลทั่วไปสามารถร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่จำกัดแค่ศิษย์เก่าของศิลปากร
- หากท่านใดสามารถมาร่วมงานขอความกรุณาลงทะเบียนโดยแจ้งชื่อ คณะวิชา และจำนวนคนที่จะร่วมงาน ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง (โดยสามารถพาเพื่อน พี่ น้อง ลูกหลานมาร่วมงานได้) ทางผู้จัด จะได้จัดเตรียมสถานที่รับรอง
- ภายในงานจะมีการจำหน่ายเสื้อยืดที่ระลึกโดยนำรายได้เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในโอกาศต่อไป

ธีมการแต่งกาย : เขียว ขาว แดง

ติดต่อสอบถาม : ผู้ประสานงาน กาฟิวส์ โบราณคดีรุ่นที่ 53 โทร.095-9564887 /พี่นาย สถาปัตย์ โทร. 083 -1526021
นิทรรศการแสดงถึงวันที่​ 31​ ตุลาคม

Exhibition date: 
15 Sep 2022 - 10:00 to 31 Oct 2022 - 19:00