^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ "Curved Creations"

นิทรรศการศิลปะ "Curved Creations"

นิทรรศการศิลปะ "Curved Creations" ผลงานโดย 33 ศิลปินจากกลุ่มศิลปินแม่ญิง อาร์ติสท์ คอลเลคทีฟ จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2564 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย

นิทรรศการศิลปะ Curved Creations
โดย 33 ศิลปินจากกลุ่มศิลปินแม่ญิง อาร์ติสท์ คอลเลคทีฟ
เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ
บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย
นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 30 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2564
แกลอรี่ เปิดทุกวัน เวลา 10.00-16.00 น. (ไม่มีค่าเข้าชม)
www.facebook.com/singhaklaihouse , singhaklaihouse@gmail.com  

Curved Creations
Art exhibition by Maeying Artists Collective
Opening on Saturday 30 th October 2021 at 15.00 hrs.
At Singhaklaihouse, Modchanaphai Foundation, Chiangrai
Exhibition on view October 30 – December 4, 2021
Gallery open at 10.00 am - 4.00 pm. Open daily (Free admission)
www.facebook.com/singhaklaihouse , singhaklaihouse@gmail.com  

บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย ขอเชิญชมงานนิทรรศการศิลปะ Curved Creations โดย กลุ่มศิลปินแม่ญิง อาร์ติสท์ คอลเลคทีฟ กลุ่มศิลปินแม่ญิง อาร์ติสท์ คอลเลคทีฟ มีจุดเริ่มต้นจากสมาชิกศิลปินหญิงของขัวศิลปะ เชียงรายที่รวมตัวกันในชื่อกลุ่มศิลปินแม่ญิงเจียงฮาย ในปี 2560 โดยทางกลุ่มได้จัดแสดงงานศิลปะร่วมกันมาตลอด รวมถึงมีสมาชิกที่เพิ่มขึ้น จากหลากหลายพื้นที่และต่างประเทศ

นิทรรศการนี้มีศิลปินเข้าร่วม 33 คน ในชื่องานว่า Curved Creations ผลงานชิ้นเล็กที่สร้างสรรค์ในพื้นที่รูปทรงโค้ง จากการทำงานที่หลากหลายเทคนิค แสดงออกถึงความคิดของศิลปินที่แสดงออกผ่านประสบการณ์

รายชื่อศิลปิน อาจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ / กิตติ์สินี ธันวรักษ์กิจ / เกศแก้ว สูงขาว / จันทร์จีรา อินธุระ / จิราวรรณ เรวัตโต / เจเน็ต ไวท์ฮอลล์/ ฉัตรฤดี หล่ายนาสาร / ชรินรัตน์ สิงห์หันต์ / ชาลินี กาวิลาวัน / ชาลินี อินยาศรี / ดลพักตร์ ชัยถาวร / ดลฤดี ตันมา / ธนนันท์ ใจสว่าง / ธัญลักษณ์ มีชำนะ / นุตศุภางศ์ ภู่ทัยกุล / ปัทมาภรณ์ อุณหนันทน์ / ปาริฉัตร ชูราศรีเวช / ปีย์ญานันนท์ รัตนจันทร์ / ผูกพันธ์ ไชยรัตน์ / พจวรรณ พันธ์จินดา / พิกุลทอง เวียงนิล / พิรุณพร อินถา / ภัทรพร สิทธิศักดิ์ / รัชนี ลือดารา / รุ่งนภา ยืนยงวนานนท์ / รุจิรา โรงคำ / ลิซ่า โมซึอส์ / ลิลา ราชเมืองมูล / ลียา ทะวิลา / ศุภรัตน์ อินทนิเวศ / สมฤทัย ศรีใจป้อ / สรัลวลัย ปงกันมูล / สิริฉาย เอาฬาร

นิทรรศการจะจัดแสดงวันที่ 30 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2564 ณ แกลอรี่ของบ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย อาคารประวัติศาสตร์
(บ้านมิชชันนารี OMF) อายุ 104 ปี ในเขตเมืองเก่าเชียงราย บนถนนสิงหไคล ตรงข้ามบ้านพักพนักงานยาสูบ เปิดทุกวัน เวลา 10.00-16.00 น. (ไม่มีค่าเข้าชม) www.facebook.com/singhaklaihouse, singhaklaihouse@gmail.com

ติดตามผลงานของกลุ่มได้ที่
www.facebook.com/Maeyingchiangraiartists

เกี่ยวกับบ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย
บ้านสิงหไคลฯ ตัวบ้านเป็นอาคารโบราณอายุ 104 ปี เรียกกันในชื่อบ้านมิชชันนารี OMF ออกแบบโดยนายแพทย์วิลเลียม
เอ.บริกส์ ปัจจุบันได้รับการบูรณะ ปรับเปลี่ยนเป็นที่ทำการมูลนิธิมดชนะภัย โดยบริเวณชั้น 2 เปิดเป็นแกลอรี่แสดงผลงานศิลปะ
และบริเวณชั้นล่างเป็นร้านกาแฟบ้านมด และดาษดาสตูดิโอ 2

บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย มีเป้าหมายในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านภัยพิบัติ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่เรื่องราวทางศิลปะให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีการจัดแสดงงานศิลปะ โดยมีผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง ศิลปินรุ่นใหม่ นอกจากนี้บ้านสิงหไคลยังเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมให้กับประชาชน เพื่อร่วมส่งเสริมให้เชียงรายเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเชียงรายเมืองศิลปะ

วันเวลาทำการในบ้านสิงหไคล ฯ
- ร้านกาแฟบ้านมด เปิดบริการ เวลา 08.00-17.00 น. เปิดทุกวัน
- แกลอรี่ชั้น 2 เปิดให้เข้าชม เวลา 10.00 – 16.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
- ร้านอาหาร Loyrom ติดตามได้ที่ www.facebook.com/loyromcnx

ที่ตั้ง
บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย อยู่ในบริเวณตัวเมืองเชียงราย
ตั้งอยู่บนนถนนสิงหไคล ใกล้แยกทางเข้าถนนเกาะลอย
ด้านหน้ามีร้านสีเหลืองชื่อ มดนมสด
https://g.page/singhaklaihouse
ติดต่อสอบถาม
Email : singhaklaihouse@gmail.com
FB : singhaklaihouse
IG: Singhaklaihouse

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย

Exhibition date: 
30 Oct 2021 - 10:00 to 4 Dec 2021 - 16:00