^ Back to Top

นิทรรศการ “คิดถึงและผูกพันธ์ : Kidthueng and Phookpan, a family affair”

นิทรรศการ “คิดถึงและผูกพันธ์ : Kidthueng and Phookpan, a family affair”

นิทรรศการ “คิดถึงและผูกพันธ์ : Kidthueng and Phookpan, a family affair” ผลงานโดย เด็กชายคิดถึง แสงทอง (Kidthueng Sangthong) และ ผูกพันธ์ ไชยรัตน์ (Phookpan Chairat) จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม - 24 กรกฏาคม 2564 ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย

นิทรรศการ “คิดถึงและผูกพันธ์”
Kidthueng and Phookpan, a family affair
โดย เด็กชายคิดถึง แสงทอง และ ผูกพันธ์ ไชยรัตน์ (Kidthueng Sangthong, Phookpan Chairat)
เปิดงานวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น.

เนื่องด้วยคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 ทางศิลปินและบ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัยได้เลื่อนพิธีเปิดงานนิทรรศการ"คิดถึงและผูกพันธ์" ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้นิทรรศการยังคงเปิดให้เข้าชม โดยผู้เข้าชมต้องปฎิบัติตามระเบียบการเข้าชมอย่างเคร่งครัด

ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย
นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 8 พฤษภาคม – 24 กรกฏาคม 2564
บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย เปิดทุกวัน เวลา 10.00-16.00 น.
เข้าชมฟรี www.facebook.com/singhaklaihouse
-----
Art exhibition “Kidthueng and Phookpan, a family affair”
By Kidthueng Sangthong , Phookpan Chairat
at Singhaklai House, Mod Chana Phai Foundation, Chiangrai.
The exhibition is on view from May 8 th until July 24 th 2021
at Singhaklai House, Mod Chana Foundation.
Open everyday 10 - 16.00 hrs Free admission.

ผูกพันธ์ ไชยรัตน์ (เชียงราย 2528) จบการศึกษาสาขาศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่ งานของเธอเป็นการใช้เทคนิคภาพพิมพ์ และงานจิตรกรรมในแนวทางนามธรรม โดยมีแรงบันดาลใจจากเรื่องรอบตัว เสมือนบทบันทึกที่อยู่ในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันเป็นเธอมีสตูดิโอที่อำเภอแม่ลาว และเป็นคุณแม่ของเด็กชายคิดถึง

นิทรรศการนี้เป็นการแสดงผลงานศิลปะของลูกชายและคุณแม่ ซึ่งเกิดจากใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ผูกพันธ์ ได้นำผลงานของลูก ซึ่งเป็นการวาดตามธรรมชาติของเด็ก ที่ชอบทดลอง ใช้สีอย่างอิสระเสรี มาผสมผสานทักษะทางศิลปะของเธอมาจัดการ องค์ประกอบ เส้น สี สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะที่ถ่ายทอดความรู้สึก ความรัก สายใยผูกพันธ์ที่เธอมีต่อลูก กลายเป็นผลงานศิลปะที่ลงตัวกลมกล่อม กว่า 80 ชิ้น

นิทรรศการ“คิดถึงและผูกพันธ์”จัดแสดง วันที่ 8 พฤษภาคม – 24 กรกฏาคม 2564
ณ แกลอรี่ชั้น 2 บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย ชมฟรี
เปิดทุกวัน เวลา 10.00-16.00 น. ข้อมูลเพิ่มเติม
www.facebook.com/singhaklaihouse

เกี่ยวกับบ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย
บ้านสิงหไคลฯ ตัวบ้านเป็นอาคารโบราณอายุ 104 ปี เรียกกันในชื่อบ้านมิชชันนารี OMF ออกแบบโดยนายแพทย์วิลเลียม เอ.บริกส์ ปัจจุบันได้รับการบูรณะ ปรับเปลี่ยนเป็นที่ทำการมูลนิธิมดชนะภัย โดยบริเวณชั้น 2 เปิดเป็นแกลอรี่แสดงผลงานศิลปะ และบริเวณชั้นล่างเป็นร้านกาแฟบ้านมด และดาษดาสตูดิโอ 2

บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย มีเป้าหมายในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านภัยพิบัติ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่เรื่องราวทางศิลปะให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีการจัดแสดงงานศิลปะ โดยมีผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง ศิลปินรุ่นใหม่ นอกจากนี้บ้านสิงหไคลยังเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมให้กับประชาชน เพื่อร่วมส่งเสริมให้เชียงรายเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเชียงรายเมืองศิลปะ

วันเวลาทำการ
- ร้านกาแฟบ้านมด เปิดบริการ เวลา 08.00-17.00 น. เปิดทุกวัน
- แกลอรี่ชั้น 2 เปิดให้เข้าชม เวลา 10.00 – 16.00 น.
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

ที่ตั้ง
บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย อยู่ในบริเวณตัวเมืองเชียงราย
ตั้งอยู่บนนถนนสิงหไคล ใกล้แยกทางเข้าถนนเกาะลอย
ด้านหน้ามีร้านสีเหลืองชื่อ มดนมสด
https://g.page/singhaklaihouse

ติดต่อสอบถาม
Email : singhaklaihouse@gmail.com
FB : singhaklaihouse/ IG: Singhaklaihouse

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย

Exhibition date: 
8 May 2021 - 10:00 to 24 Jul 2021 - 16:00