^ Back to Top

นิทรรศการ "Abyss เหวแห่งจิต และหุบห้วงแห่งจิตรกรรม"

นิทรรศการ "Abyss เหวแห่งจิต และหุบห้วงแห่งจิตรกรรม"

นิทรรศการ "Abyss เหวแห่งจิต และหุบห้วงแห่งจิตรกรรม" ผลงานโดย ภัทรี ฉิมนอก (Pattree Chimnok) จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2563 - 19 มกราคม 2564 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย

นิทรรศการ Abyss เหวแห่งจิต และหุบห้วงแห่งจิตรกรรม
โดย ภัทรี ฉิมนอก
เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.
ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย
จัดแสดงงานวันที่ 19 ธันวาคม 2563 – 19 มกราคม 2564
เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 10.00-16.00 น. ไม่มีค่าเข้าชม
-------
Art exhibition “Abyss by Pattree Chimnok
Opening Exhibition: Saturday 19 th December 2020 at 16.00 pm.
At Singhaklai House Mod Chana Phai Foundation Chiangrai
Exhibition on view: December 19, 2020 -January 19,2021
Gallery open daily 10.00 am - 4.00 pm. (Free admission)
More info: www.facebook.com/singhaklaihouse ,
singhaklaihouse@gmail.com

บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ Abyss เหวแห่งจิต และหุบห้วงแห่งจิตรกรรม โดย ภัทรี ฉิมนอก วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย

Abyss เหวแห่งจิต และหุบห้วงแห่งจิตรกรรม เสมือนบทบันทึกอารมณ์ ความรู้สึก พื้นที่แห่งจิตในแต่ละช่วงเวลาของศิลปินที่ผ่านเรื่องราวต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม การเมือง เรียงร้อยสะท้อนออกมาเป็นงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรมสื่อผสม ประติมากรรม งานจัดวาง

ภัทรี ฉิมนอก(เชียงราย 2511) จบการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศิลปะมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เธอสร้างสรรค์ผลงานในหลากหลายเทคนิค ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย วีดีโอ และศิลปะแสดงสด อินสตอลเลชั่น มีผลงานจัดแสดงทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันพำนักอยู่ที่จังหวัดเชียงราย

ร่วมเดินทางไปในจินตนาการของเธอ ในระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2563 – 19 มกราคม 2564 ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย เปิดให้เข้าชมเวลา 10.00-16.00 น. ทุกวัน เข้าชมฟรี รายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/singhaklaihouse, singhaklaihouse@gmail.com

เกี่ยวกับศิลปิน
ภัทรี ฉิมนอก (เชียงราย 2511) ปัจจุบันพำนักอยู่ที่จังหวัดเชียงราย เธอจบการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ ศิลปะมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เธอเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานในหลากหลายเทคนิค ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย วีดีโอ และศิลปะแสดงสด อินสตอลเลชั่น เธอเคยได้รับเชิญไปแสดงงานในเทศกาลนานาชาติ อย่างเช่นที่ สวิตเซอร์แลนด์ โปแลนด์ เยอรมัน นอร์เวย์ เกาหลี จีนและพม่า ผลงานของเธอเผยเร้นถึงอารมณ์ที่หลากหลายของมนุษย์ ภายใต้ความกดดันและได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ระบบสังคม วัฒนธรรม การเมือง งานศิลปะของเธอมุ่งเน้นกระบวนการในการค้นหาความสมดุลภายในของผู้ คนที่เผชิญต่อสถานการณ์ในชั่วขณะนั้นๆ เธอกังวลในเรื่องของสิทธิมนุษยชน และการตั้งคำถามทางศีลธรรมต่อผู้ชม

Pattree Chimnok (born 1968) lives and works in Chiang Rai, Thailand. She received M.F.A. in Visual Art from Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, Thailand. She works with Painting, Graphics, sculpture, installation, performance art and Community Art. She was invited to join the international Art festival such as Switzerland, Poland, Germany, Norway, Taiwan, Korea, China, and Myanmar.

Her work reveals with the diversity of human’s emotion under pressure and affected from the environment, social, cultural and political systems. Her work focuses on the process of finding the inner balance of people who facing at the moment of situation. She concerns with human rights and raise moral questions to the audiences.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย

Exhibition date: 
19 Dec 2020 - 10:00 to 19 Jan 2021 - 16:00