^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ "ประกาศจบ : THE END"

นิทรรศการศิลปะ "ประกาศจบ : THE END"

นิทรรศการศิลปะ "ประกาศจบ : THE END" ผลงานโดยโดยนักศึกษาสายวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์ต้นตาล : TonTann ArtSpace and Gallery

หอศิลป์ต้นตาล ขอเชิญทุกท่านรับชม นิทรรศการศิลปะ "ประกาศจบ / THE END" โดย นักศึกษาสายวิชา ทัศนศิลป์และการออกแบบ ชั้นปีที่4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องนิทรรศการ และบริเวณชั้นดาดฟ้า อาคารหอศิลป์ต้นตาล ตลาดต้นตาล ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

และขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ในวัน อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณชั้นดาดฟ้า อาคารหอศิลป์ เวลา 18.00 น.

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป พบกับกิจกรรม ประมูลงานศิลปะนักศึกษา และ Mini Art Market

***************************************************************

หมายเหตุ : หอศิลป์ต้นตาล เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 16.30-22.30 น. ทุกวัน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะก่อนเวลาทำการ กรุณาติดต่อ 081-7296086

Exhibition date: 
1 Nov 2020 - 16:30 to 3 Nov 2020 - 22:30