^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ "แม่ ญ กับดอกไม้" และ นิทรรศการ "เส้นสาย - ลายปัก - ดอกไม้ประจำจังหวัดของประเทศไทย"

นิทรรศการศิลปะ "แม่ ญ กับดอกไม้" และ นิทรรศการ "เส้นสาย - ลายปัก - ดอกไม้ประจำจังหวัดของประเทศไทย"

นิทรรศการศิลปะ "แม่ ญ กับดอกไม้" และ นิทรรศการ "เส้นสาย - ลายปัก - ดอกไม้ประจำจังหวัดของประเทศไทย" จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 29 พฤศจิกายน 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

งานเปิดนิทรรศการศิลปะ "แม่ ญ กับดอกไม้" และ "เส้นสาย - ลายปัก - ดอกไม้ประจำจังหวัดของประเทศไทย"

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดนิทรรศการศิลปะภาพเขียน "แม่ ญ กับดอก" นิทรรศการภาพเขียนประกอบงานศิลปะแนว Collage ผ้าที่เก็บสะสม และนิทรรศการ "เส้นสาย - ลายปัก ดอกไม้ประจำจังหวัดของประเทศไทย" โดยศิลปิน นก ภาวนา ประกอบสุข, อาทิตยา กรรณสูตร หรือ Hanatist

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 5 - 29 พฤศจิกายน 2563 วันพุธ - วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 - 16.30 น. ปิดทำการวันจันทร์และอังคาร

Exhibition date: 
5 Nov 2020 - 08:30 to 29 Nov 2020 - 16:30