^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ "จิต ตา กรรม : Soul Visual Karma"

นิทรรศการศิลปะ "จิต ตา กรรม : Soul Visual Karma"

นิทรรศการศิลปะ "จิต ตา กรรม : Soul Visual Karma" ผลงานโดย วีรชัย จารย์รัตน์ (Weerachai Jarnrat) จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan Tuek Art Center

SOUL VISUAL KARMA EXHIBITION
นิทรรศการ "จิต ตา กรรม"

ศิลปิน: วีรชัย จารย์รัตน์
ระยะเวลา: 22 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563
เปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น.
.
"Soul Visual Karma" Exhibition
Artist: Weerachai Jarnrat
Date: Oct. 22 - Nov. 13, 2020
Opening on Fridays Oct. 22 2020 at 6pm.

--------------------------------

นิทรรศการศิลปะที่ชื่อ จิต ตา กรรม (SOUL VISUAL KARMA) ครั้งนี้ ตัวศิลปินเองเห็นกุญแจชีวิตอยู่ 3ดอกใหญ่ๆ ที่มันวนเวียนอยู่ในตัวมนุษย์เราทุกคน รวมทั้งตนเองด้วย ที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นบนโลกใบนี้อย่างไม่จบสิ้น มีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี ทั้งถูกและผิด เหมาะไม่เหมาะ ควรไม่ควร และอีกหลายความรู้สึกนึกคิดอันบรรยายได้ไม่หมดคือ จิตใจ - ภาพที่ปรากฎและ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำ เหล่านี้ขอเรียกสั้นๆว่า จิต ตา กรรม

ที่กล่าวมาข้างต้นคงเป็นเพราะผลของการได้บ่มเพาะผลงานศิลปะอย่างยาวนานผนวกกับประสบการณ์ชีวิตที่มากพอจะมีบทสรุปเป็นคำง่ายๆของการเห็นโลกธรรม ผนวกกับการเจริญสติกำหนดรู้ในคุณค่าของลมหายใจที่มีในแต่ละวันอันไม่จีรังยั่งยืน บ้างก็รู้เท่าทัน บ้างก็ไม่ทันในอารมณ์ความนึกคิดสุดประมาณในจิตตนและจิตคน สิ่งนี้พอทำไปมากๆและใช้ปัญญาพิจารณาร่วม ก็พึงสังเกตได้ว่า ชีวิตผู้คนที่ส่งต่อสายเลือดกันมายาวนานจวบจนถึงปัจจุบัน ที่มีความเจริญก้าวกระโดดทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีต่างๆที่รวดเร็วเหลือล้นในทุกขณะ ย่อมส่งผลให้เกิดทัศนวิสัยสิ่งต่างๆ อุบัติขึ้นใหม่ต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง สิ่งเหล่านี้มีพลังอำนาจที่จะควบคุมพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ ให้ลืมและทำลายธรรมชาติของตนเองโดยมิรู้ตัว ซึ่งทำให้คนเราหลงและลืม การใช้เวลาหวนกลับมาพิจารณาสภาวะจิตใจของตนที่ควรจะได้สำรวจ ในขณะปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ กรรมต่างๆที่อุบัติขึ้นในแต่ละวันบนโลก ก็ล้วนเป็นอนันตกรรมทั้งสิ้น ที่เชื่อมโยงส่งต่อกันได้ฉับไว ในสังคมเครือข่ายอีกประการ

ในส่วนศิลปินเอง ก็ได้อาศัย "ศิลปะ" มาเป็นตัวกลางในการพิจารณาชีวิตที่ยังดำเนินอยู่
ให้ได้เข้าใจและเข้าถึงความเป็นนามธรรมและรูปธรรม ที่กอดรัดฟัดเหวี่ยงจนเป็น"กรรม"อย่างไม่จบสิ้น

วีรชัย จารย์รัตน์

Exhibition date: 
22 Oct 2020 - 10:00 to 13 Nov 2020 - 18:00