^ Back to Top

นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน : ASEAN Art Exhibition 2020

นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน : ASEAN Art Exhibition 2020

นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน : ASEAN Art Exhibition 2020 จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 กันยายน - 30 ตุลาคม 2563 ณ PSU Art Gallery อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา (หาดใหญ่) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน (ASEAN Art Exhibition 2020)
ระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 30 ตุลาคม 2563 (เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.)

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ “ศิลปกรรมร่วมสมัยในภาคใต้กับเครือข่ายศิลปินในอาเซียน”
วิทยากรเสวนา :

  • คุณมูฮำมัด โรจนอุดมศาสตร์ ศิลปินดีเด่น จังหวัดสงขลา สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ประจำปี 2547
  • คุณวิษณุ เลิศบุรุษ นักวิชาการอุดมศึกษา ประจำหอศิลป์ภาคใต้

และร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียน 15.30 น.)
ณ PSU Art Gallery อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา (หาดใหญ่) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เข้าชมฟรี
นักศึกษา ม.อ. บันทึกทรานสคริปกิจกรรม 2 ชม. (กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญาฯ และ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ)

-----------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อเข้าชมนิทรรศการได้ที่ : สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา (หาดใหญ่) โทร. 074-289680-3

Province: 
Exhibition date: 
14 Sep 2020 - 09:00 to 30 Oct 2020 - 16:30