^ Back to Top

นิทรรศการ "2 มิติ"

นิทรรศการ "2 มิติ"

นิทรรศการ "2 มิติ" ผลงานโดย เจริญพล เย็นรุ่งเรือง (Jaruenpol Yenrungrueng) และ ณัฐพร สาธร (Nattaporn Sathorn) จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม – 24 กันยายน 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย

นิทรรศการ 2 มิติ
โดย เจริญพล เย็นรุ่งเรือง และ ณัฐพร สาธร
เปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ประธานเปิดงาน โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานมูลนิธิมดชนะภัย
ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย
นิทรรศการจัดแสดง วันที่ 12 สิงหาคม – 24 กันยายน 2563
แกลอรี่ เปิดให้เข้าชม 10.00-16.00 น. ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เข้าชมฟรี

---------------------------------

บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย ขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการศิลปะ “2 มิติ โดย เจริญพล เย็นรุ่งเรือง และณัฐพร สาธร” พิธีเปิดงาน วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานมูลนิธิมดชนะภัย
เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

นิทรรศการ 2 มิติแสดงมุมมอง จาก 2 ศิลปินรุ่นใหม่ ที่จบการศึกษาจากคณะพุทธศาสตร์ สาขาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย) เจริญพล เย็นรุ่งเรือง (เชียงราย 2539) นำเสนอเรื่องอุดมคติที่สงบสุข จากธรรมชาติและปรัชญาทางพุทธศาสนามาเป็นแรงบันดาลในการสร้างสรรค์ผ่านงานจิตรกรรมสื่อผสม ส่วนงานจิตรกรรมของณัฐพร สาธร (เชียงราย 2540) นำเสนอเรื่องราวความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ที่เกิดจากความต้องการ ความลุ่มหลงไม่สิ้นสุด

นิทรรศการจะจัดแสดงวันที่ 12 สิงหาคม – 24 กันยายน 2563 ณ บ้านสิงหไคล มูลนิมดชนะภัย
เปิดให้เข้าชม 10.00-16.00 น. ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เข้าชมฟรี
รายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/singhaklaihouse, singhaklaihouse@gmail.com

เกี่ยวกับสาขาพุทธศิลป์
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 เป็นสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยมหาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย) มุ่งเน้นกระบวนการคิดและสืบทอดพระพุทธศาสนา ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ สร้างบุคคลกรที่มีความเข้าใจและก่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งในแง่การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและพุทธศาสนา www.facebook.com/buddhistartchiangrai

เกี่ยวกับบ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย
บ้านสิงหไคลฯ ตัวบ้านเป็นอาคารโบราณอายุ 103 ปี เรียกกันในชื่อบ้านมิชชันนารี OMF ออกแบบโดยนายแพทย์วิลเลียม เอ.บริกส์ ปัจจุบันได้รับการบูรณะ ปรับเปลี่ยนเป็นที่ทำการมูลนิธิมดชนะภัย โดยบริเวณชั้น 2 เปิดเป็นแกลอรี่แสดงผลงานศิลปะ และบริเวณชั้นล่างเป็นร้านกาแฟบ้านมด และดาษดาสตูดิโอ 2

บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย มีเป้าหมายในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านภัยพิบัติ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่เรื่องราวทางศิลปะให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีการจัดแสดงงานศิลปะ โดยมีผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง ศิลปินรุ่นใหม่ นอกจากนี้บ้านสิงหไคลยังเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางด้านสังคมและศิลปะวัฒนธรรมให้กับประชาชน เพื่อร่วมส่งเสริมให้เชียงรายเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเชียงรายเมืองศิลปะ

วันเวลาทำการ

  • ร้านกาแฟบ้านมด เปิดบริการ เวลา 08.00-17.00 น. เปิดทุกวัน
  • ดาษดาสตูดิโอ 2 เปิดเวลา 08.00-17.00 น.เปิดทุกวัน
  • แกลอรี่ชั้น 2 นิทรรศการ 2 มิติ เปิดให้เข้าชม เวลา 10.00 – 16.00 น.

เปิดวันอังคาร- วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์)
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

ที่ตั้ง
บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย อยู่ในบริเวณตัวเมืองเชียงราย
ตั้งอยู่บนนถนนสิงหไคล ใกล้แยกทางเข้าถนนเกาะลอย
ด้านหน้ามีร้านสีเหลืองชื่อ มดนมสด
https://g.page/singhaklaihouse

ติดต่อสอบถาม
Email : singhaklaihouse@gmail.com
FB : singhaklaihouse/

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย

Exhibition date: 
12 Aug 2020 - 10:00 to 24 Sep 2020 - 16:00