^ Back to Top

นิทรรศการ "Lost in Translation"

นิทรรศการ "Lost in Translation"

นิทรรศการ "Lost in Translation" ผลงานโดย ศิรประภา จ่าปะคัง (Siraprapha Japakhang) จัดแสดงระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan Tuek Art Center

เรียนเชิญ ชมงานและร่วมพิธีเปิดงาน
นิทรรศการ Lost in translation : เวลาที่เปลี่ยนแปลง ธรรมชาติที่เปลี่ยนไปในดินแดนล้านนา
งานแสดงของ ศิรประภา จ่าปะคัง
อาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*** นิทรรศการนี้ เป็นงานวิจัยของศิลปินเอง ที่กล่าวถึง "ล้านนา" กลิ่นอายความเป็นล้านนาคือสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าเขา อากาศที่เย็นสบาย ต้นไม้ที่เขียวขจี แปลงเปลี่ยนไป โดยเฉพาะปัญหาสภาพแวดล้อม pm 2.5, มลพิษ, หมอกควันอันเกิดจากการเผาป่า, การเผาเปลือกและซังข้าวโพด ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิต สุขภาพ และจิตวิญญาณของผู้คนชาวล้านนา จึงทำให้เกิดผลงานทางศิลปะที่จะสื่อออกมาให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

พิธีเปิดนิทรรศการวันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563
เวลา 18.00 ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก เชียงใหม่
นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2563
เวลา 10.00 - 18.00 น.

Exhibition date: 
31 Jul 2020 - 10:00 to 21 Aug 2020 - 18:00