^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ "ช่วง มูลพินิจ : Chuang Moolpinit"

นิทรรศการศิลปะ "ช่วง มูลพินิจ : Chuang Moolpinit"

นิทรรศการศิลปะ "ช่วง มูลพินิจ : Chuang Moolpinit" ผลงานโดย ช่วง มูลพินิจ (Chuang Moolpinit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย

นิทรรศการศิลปะ โดย ช่วง มูลพินิจ
วันที่ 18 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563
ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย

บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการศิลปะ แสดงผลงานจิตรกรรม วาดเส้นและภาพพิมพ์ โดย ช่วง มูลพินิจ

ช่วง มูลพินิจ (สมุทรสงคราม 2483) เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ 2556 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลงานที่ทำให้เป็นที่รู้จัก คือวาดลายเส้นประกอบหนังสือจำนวนหลายเล่ม รวมถึงใบปิดหนัง และได้รับฉายาจาก รงค์ วงษ์สวรรค์ ว่าเป็น “จิตรกรผู้มองเห็นมดยิ้มสวย” ผลงานของช่วง มูลพินิจ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติรอบตัว แสดงสุนทรียะ ความงามเรื่องราวในอุดมคติกับธรรมชาติ ปรัชญา ความรัก สังสารวัฏ พุทธศาสนา วรรณคดี ถ่ายทอดผ่านงานวาดเส้นที่งดงาม อ่อนช้อย ผสมผสานลายไทยประยุกต์เข้ากับรูปทรงที่เหมือนจริง ได้อย่างกลมกลืน

สำหรับการแสดงผลงานในครั้งนี้ เป็นการแสดงงานในต่างจังหวัดของช่วง มูลพินิจ ที่นานครั้งจะได้มีโอกาสจัดขึ้น มีผลงานจิตรกรรม ชื่อศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 2555, พระมหาชนก เป็นงานชิ้นสำคัญ ตลอดจนงานวาดลายเส้น และงานภาพพิมพ์ นิทรรศการจะเปิดในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากช่วง มูลพินิจ มาร่วมเปิดงานและนำชมผลงาน

นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 18 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย เปิดให้ชมเวลา 10.00-16.00 น. ปิดทุกวันพุธ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
**ในกรณีที่เข้าชมเป็นหมู่คณะ จากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ สามารถติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ facebook.com/singhaklaihouse , singhaklaihouse@gmail.com

เกี่ยวกับศิลปิน
ช่วง มูลพินิจ Chuang Moolpinit (2483 สมุทรสงคราม)

การศึกษา

 • ประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดบางน้อย
 • ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดกลางเหนือ สกลวิสุทธิ์
 • โรงเรียนศิลปศึกษา (เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร) กรุงเทพมหานคร
 • ระดับอนุปริญญา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแสดงงานนิทรรศการเดี่ยว

 • พ.ศ. 2513 - มินิ – เมนิ สยามสแควร์
 • พ.ศ.2519 - สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน
 • พ.ศ. 2523 - สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน
 • พ.ศ. 2530 - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า - โรงแรมอิมพีเรียล
 • พ.ศ. 2543 - ห้องแสดงศิลปกรรมสยาม จังหวัดภูเก็ต - แสดงเดี่ยว ๖๐ ปี ช่วง มูลพินิจ ที่เดอะเมอคิวรี่ อาร์ต แกลเลอรี่
 • พ.ศ. 2546 - หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2556 - นิทรรศการจิตรกรรม “แดนสนธยา” ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม – 30 เมษายน 2556 ณ หอศิลป์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • พ.ศ. 2562 - นิทรรศการจิตรกรรม “แดนสนธยา 2” วันที่ 2-28 เมษายน 2562 ณ ห้องสตูดิโอชั้น 4 หอ ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การทำงานศิลปะ

 • งานจิตรกรรม
  ที่โดดเด่นคืองานวาดภาพลายเส้นที่ประยุกต์ความอ่อนช้อย ของลายไทยเข้ากับรูปแบบ เหมือนจริงได้อย่างกลมกลืน และยังทำงานในเทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน ก็ยังคงเอกลักษณ์เรื่องลายเส้น ผลงานแสดงความงาม เรื่องราวของธรรมชาติ และวิถีของพุทธศาสนา วัฏสงสารของชีวิต
 • ผลงานออกแบบตัวหนังสือชื่อเรื่องและโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย
  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องในแนววรรณคดี หรือเรื่องราวพื้นบ้านไทยสมัยเก่า เช่น แผลเก่า เลือดสุพรรณ เพื่อน-แพง ไกรทอง พระรถ-เมรี ภาพโปสเตอร์ เรื่องเพื่อน-แพง ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในโปสเตอร์ที่งดงามที่สุดในโลกในการส่งเข้าประกวดที่สถาบันโรงภาพยนตร์แห่งชาติ กรุงลอนดอน เมื่อปี พ.ศ. 2526
 • งานวรรณศิลป์ โดยเริ่มเขียนในปี 2536-2537
  มีการรวบรวมจัดพิมพ์ชื่อ “เขียนมนุษย์” และ เรื่อง “ฝูง มนุษย์” ในแนวคําคม – นิทาน ถ่ายทอดความคิดในหลายด้านหลากมุมมอง ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ กิเลสของมนุษย์ ศิลปะ ความดีงาม และศาสนา
 • งานออกแบบและปั้นเกี่ยวกับศาสนา อาทิ
  การออกแบบและปั้นพระพุทธรูปปางลีลา “พระพุทธอภัย มงคลสมังคี)”ที่สมเด็จพระญาณสังวร รองสมเด็จพระสังฆราช (ในขณะนั้น) ทรงสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นําไปพระราชทานแก่ทุกจังหวัดในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ฯลฯ

ปัจจุบัน ช่วง มูลพินิจ ยังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง และเปิดหอศิลป์ ช่วง มูลพินิจ ตั้งอยู่เลขที่ 79/629-630 ถนนรามคําแหง 150 โดยจัดแสดงผลงานกว่า 80 ชิ้น ตั้งแต่ยุคแรกถึงยุคปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้สนใจศิลปะได้เข้าชม เปิดให้เข้าชมทุกวันอาทิตย์ที่ 2 และวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เวลา 10.00-17.00 น. หรือหากต้องการ เข้าชมนอกเวลาทําการ สามารถโทรศัพท์นัดล่วงหน้าได้ โทร. 02 372 0961 โดยไม่เสียค่าเข้าชม ติดตามข่าวสารจากอาจารย์ช่วงได้ที่
www.facebook.com/chuangmoolpinit

ข้อมูลศิลปินเพิ่มเติม
www.culture.go.th/cul_fund/download/open/pinit/pinit.pdf

เกี่ยวกับบ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย
บ้านสิงหไคลฯ ตัวบ้านเป็นอาคารโบราณอายุ 103 ปี เรียกกันในชื่อบ้านมิชชันนารี OMF ออกแบบโดยนายแพทย์วิลเลียม เอ.บริกส์ ปัจจุบันได้รับการบูรณะ ปรับเปลี่ยนเป็นที่ทำการมูลนิธิมดชนะภัย โดยบริเวณชั้น 2 เปิดเป็นแกลเลอรี่แสดงผลงานศิลปะ และบริเวณชั้นล่างเป็นร้านกาแฟบ้านมด Baanmod CAFE' และดาษดาสตูดิโอ 2

บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย มีเป้าหมายในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านสถาปัตยกรรมและเรื่องของ ภัยพิบัติ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่เรื่องราวทางศิลปะให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีการจัดแสดงงานศิลปะในการสะสม ซึ่งมีทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง
และผลงานที่บอกเล่าถึงความงามของจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้บ้านสิงหไคลยังเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางด้านสังคมและศิลปะวัฒนธรรมให้กับประชาชน เพื่อร่วมส่งเสริมให้เชียงรายเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเชียงรายเมืองศิลปะ

วันเวลาทำการ

 • ร้านกาแฟบ้านมด BaanMod CAFE' เปิดบริการ เวลา 08.00-17.00 น. ปิดทุกวันพุธ
 • Dadsada Studio II ใน BaanMod CAFE’ เปิดเวลา 08.00-17.00 น.ปิดทุกวันพุธ
 • แกลอรี่ชั้น 2 นิทรรศการศิลปะ โดย ช่วง มูลพินิจ เปิดให้เข้าชม เวลา 10.00 – 16.00 น. ปิดวันพุธ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม)

ที่ตั้ง
บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย อยู่ในบริเวณตัวเมืองเชียงราย ตั้งอยู่บนนถนนสิงหไคล ใกล้แยกทางเข้าถนนเกาะลอย ด้านหน้ามีร้านสีเหลืองชื่อ มดนมสด

ติดต่อสอบถาม
Email : singhaklaihouse@gmail.com
FB : singhaklaihouse/

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย

Exhibition date: 
18 Jan 2020 - 10:00 to 29 Feb 2020 - 16:00