^ Back to Top

นิทรรศการ “17.25 SQUARE METERS”

นิทรรศการ “17.25 SQUARE METERS”

นิทรรศการ “17.25 SQUARE METERS” ผลงานโดย The Bubble ArtsGroup จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 กันยายน - 15 ตุลาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น. ณ Issue Gallery

“THE BUBBLE ARTS-GROUP” หากกล่าวถึงชื่อนี้ หลายคนที่อยู่แวดวงศิลปะ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาจคุ้นเคยหรือได้ยินผ่านหูกันมาบ้าง “The bubble” เปรียบเสมือนสหกรณ์ศิลปะซึ่งรวบรวมศิลปินที่ผลิตสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งยังผสานรวมความแตกต่างหลากหลายให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว ซึ่งความเป็นกลุ่มก้อนนี้ส่งผลให้ศิลปินได้สร้างโอกาสและพื้นที่ในการเผยแพร่หรือนำเสนอผลงานออกมาสู่สาธารณะชนมากขึ้น และยังเป็นการรวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนวงการศิลปะให้เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งอีกด้วย ซึ่งในเร็ว ๆ นี้ พวกเขาทั้ง 13 คน จะได้กลับมาเคลื่อนไหวกันอีกครั้งโดยมีนิทรรศการแสดงผลงานร่วมกันเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้นิทรรศการที่มีชื่อว่า “17.25 SQUARE METERS” จัดแสดงในวันที่ 6 กันยายน – 15 ตุลาคม 2562 ที่ ISSUE GALLERY CHIANGMAI
.
“เมื่อความเป็นศิลปินไม่เป็นส่วนตัวอีกต่อไป”
ในการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับศิลปินหลายท่านนั้น อาจต้องการเวลาหรือพื้นที่ส่วนตัวเพื่อสร้างสมาธิ และจดจ่ออยู่กับการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองให้ลุล่วง แต่ในยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่าน โต๊ะหรือเก้าอี้ที่ใช้นั่งทำงานก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในห้องหรือสตูดิโอเสมอไป ซึ่งในขณะเดียวกันศิลปินบางท่านก็ยังคงคุ้นเคยในบรรยากาศความเป็นส่วนตัวหรือพื้นที่และบริบทเดิม ๆ ที่เคยเป็นอยู่เช่นกัน
.
ความหลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินกลุ่ม “THE BUBBLE ARTS-GROUP” นี้ ถูกนำมาตีความ และค้นหาความหมายของพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองใหม่ ประเด็นหลักที่น่าสนใจในนิทรรศการครั้งนี้ พวกเขาได้ให้ความสำคัญกับความเป็น “พื้นที่” เป็นการนำเสนอความเป็นพื้นที่ส่วนตัวไปสู่พื้นที่ที่เป็นส่วนรวม โดยมีวัสดุหลักเป็น “เก้าอี้” ซึ่งพวกเขาได้ใช้การอุปมาอุปไมยว่า “เก้าอี้” เปรียบเสมือนกับ “พื้นที่ส่วนตัว” ของแต่ละบุคคลในกลุ่ม หรือเป็นการมองและตีความความเป็นวัตถุให้เป็นพื้นที่ ความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลจะถูกเปิดเผยโดยการนำเก้าอี้ที่ใช้ในขณะสร้างสรรค์ผลงานออกมาเผยแพร่และติดตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันกับผลงานของศิลปินแต่ละท่าน นอกจากตัวผลงานที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของศิลปินได้อย่างชัดเจนแล้ว “เก้าอี้” ก็เป็นอีกวัสดุหนึ่งที่สื่อได้ถึงความเป็นตัวตนของศิลปินได้เช่นเดียวกัน ความแตกต่างของศิลปินแต่ละท่านจะถูกติดตั้งเข้าด้วยกันในพื้นที่ขนาด 17.25 ตารางเมตร ของ ISSUE GALLERY CHIANGMAI ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นนิทรรศการหมุนเวียน ภายในร้านกาแฟที่มีผู้คนมากหน้าหลายตาได้วนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมาเยี่ยมเยียน และผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ โดยการเข้าไปชม สัมผัส นั่ง นอน และซึบซับถึงการเป็นศิลปินได้ เสมือนการแบ่งปันถ่ายทอดหรือสวมบทบาทหน้าที่ของศิลปินท่านนั้นให้ผู้ชมได้สัมผัสในชั่วขณะหนึ่ง เปิดเผยสภาวะภายในตัวของศิลปินสู่ภายนอกที่เป็นสาธารณะ
.
นิทรรศการ “17.25 SQUARE METERS” จะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 18.30 นาฬิกา ที่ ISSUE GALLERY CHIANGMAI ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับร้านกาแฟที่มีชื่อว่า GATEWAY COFFEE ROASTERS มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสวมบทบาทการเป็นศิลปิน พร้อมกับการตั้งคำถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์และตีความเกี่ยวกับความเป็น (เก้าอี้) พื้นที่และการสร้างสรรค์ผลงานของพวกเขาได้ในวันและเวลาดังกล่าว
.
วรรณชนก สวัสดี
22 สิงหาคม 2562

........................

When speaking of “The Bubble Arts-Group”, people in art circle, especially in Chiangmai, may be familiar with or have probably heard of the group. “The Bubble” is an art cooperative where enthusiastic artists gather and variety of art works come together. Unity of different types of art provides opportunity and platform for the artists to present their works to the public. Moreover, the assembly aims to set Chiangmai’s art community in motion. The Bubble’s 13 artists will soon have their 4th collaborative exhibition called “17.25 SQUARE METERS” on September 6th - October 15th 2019 at ISSUE GALLERY CHIANGMAI.

“When being an artist is not private anymore”
In creating works, artists may need solitary time or privacy to concentrate on their works. When time passes by, canvas stands or drawing tables are not necessarily supposed to be in a private room or a studio. However, some artists are used to the old context and concept of privacy.

“The Bubble Arts-Group” reinterprets the concept of ‘privacy’ through the perspectives of different artists. In this exhibition, the artists focus on ‘space’. They portray the link between personal space and public platform through the use of chairs. Chairs are metaphorically described as ‘personal space’ of each member of the group, either by perspective or by interpretation. Individuality of each artist is conveyed via the installation with the others’ chairs. Unique identities of the artists are combined in the area of 17.25 square meters of ISSUE GALLERY CHIANGMAI. The gallery is both a coffee shop and a venue for travelling exhibition. The crowded cafe gallery allows visitors to have a look, sit, or even lie down at the exhibition in order to feel and absorb the sense of an artist and also learn the artist’s state of mind for a period of time.

“17.25 SQUARE METERS” will have the opening on September 6th, 2019 at 6.30 p.m. at ISSUE GALLERY CHIANGMAI. The gallery is the same location with GATEWAY COFFEE ROASTERS. Please join us, take a temporary role as an artist, question and interpret the art works and the meaning of ‘space’(chairs) together.

August 22nd, 2019
Article by Wanchanok Sawasdee
Translation by Konkanok Nutsrisai

Exhibition date: 
6 Sep 2019 - 09:00 to 15 Oct 2019 - 07:00